Cercar Error
Eines per treballs
Gestió de l’edifici (vida útil)
Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

Eines per portar a terme l’inspecció tècnica dels edificis
Servei exclusiu per col·legiats
Continguts

Fitxes de camp de la ITE

Es mostren 1 resultats

Plantilla

PDF

Plantilla (segons model normalitzat), que ha desenvolupat el Cateb per a poder registrar les dades de camp el mateix dia de la inspecció.

Preu no col·legiat: 20€
Preu col·legiat : Gratuït*

Portal Generador de la ITE

Es mostren 1 resultats

Portal Generador d’informes d’inspecció tècnica dels edificis (IITE)

Programa informàtic

L’informe de la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE), descriu les característiques generals de l’edifici, on s’ha de fer constar el seu estat de conservació, i les possibles deficiències aparents constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns, així com les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.

Aquest informe ITE s’elabora d’acord amb un model normalitzat que es generat amb una eina telemàtica habilitada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el Portal Generador d’informes d’inspecció tècnica dels edificis (IITE).

Per accedir al portal, cal registrar-se primer i accedir-hi mitjançant la signatura digital. Es poden utilitzar tots els navegadors i s’hi pot accedir des de qualsevol navegador que estigui actiu al mercat. Disposeu d’un manual amb les instruccions per accedir a la nova versió del web. A part de tenir un certificat digital oficial vigent, els professionals que ja estiguin registrats al Portal Generador, no han de fer cap gestió per continuar accedint a l’eina.

Un tècnic no col·legiat, que treballa de manera col·laborativa amb un tècnic col·legiat, pot registrar-se a l’aplicació marcant la casella de “Col·laborador”, informant les dades del col·legi del tècnic col·legiat amb el que està col·laborant. Els tècnics col·laboradors només es poden “associar” amb un sòl tècnic col·legiat i no poden fer la signatura final de la ITE, però poden “importar/exportar” els informes de qualsevol altre persona. Si diverses persones col·laboren en la redacció d’una ITE, necessàriament cal fer l’exportació i la importació de les dades.

Informes de verificació

Es mostren 1 resultats

Informe de verificació

Enllaç

La vigència del Certificat d’Aptitud dels edificis amb deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus, queda condicionada a la realització d’una verificació tècnica que inclogui la visita d’un professional tècnic a l’edifici, per examinar els elements amb deficiències i l’elaboració d’un informe de verificació fet segons el model normalitzat aprovat per l’Agència d’Habitatge de Catalunya i que pot servir per acreditar l’estat de les deficiències a verificar, com també per fer constar que s’han reparat. Aquest model normalitzat es pot obtenir directament en el Portal Generador d’informes d’inspecció tècnica dels edificis (IITE)​.

La propietat de l’edifici ha d’adjuntar aquest Informe de Verificació juntament amb el Certificat d’Aptitud, per tal d’acreditar la seva vigència.

L’Informe de Verificació i el Programa de Rehabilitació, no s’han de presentar a la Generalitat, excepte que siguin exigits de forma expressa per l’Administració.

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment ?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar