Cercar Error
Vull col·legiar-me
IDONEÏTAT TÈCNICA
Preus dels Informes d’Idoneïtat Tècnica (IIT)

Taxes de tramitació dels Informes d’Idoneïtat Tècnica

El 16 d’octubre de 2014 es va publicar al BOPB les modificacions de l’Ordenança Fiscal que regula les taxes de tramitació dels expedients com les taxes per l’emissió de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) per L’Ajuntament de Barcelona.

Amb les modificacions de l’Ordenança Fiscal que regula les taxes de tramitació dels expedients, i les taxes per l’emissió de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) per L’Ajuntament de Barcelona, des d’octubre de 2014 el pagament de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) es realitza directament a l’entitat col·laboradora de l’Ajuntament de Barcelona per a la verificació i control urbanístic de les obres.

Els imports a percebre per les entitats col·laboradores habilitades son preus comunicats d’acord a l’establert a l’anunci “Exp.14E00671” publicat al BOPB del 19 de setembre de 2014.

Tipus d’obra  Preus comunicats*
 Llicències 1a/1b/1c/1j (preu/m2)  1,23 € **
 Llicències 1d/1e/1f/1g/1h/1i/1k/1l/1m/1n  254,40 €
 Comunicat amb projecte tècnic  254,40 €
 Comunicat amb documentació técnica  174,90 €

* IVA no inclòs.
** amb un mínim de 254,40€
Tipus d’obra segons Consulta Prèvia Ajuntament.

Forma de pagament

  • Carta de Pagament. Document per efectuar el pagament a través de caixer o línia oberta de CAIXABANK. Té un venciment de 30 dies
  • Passarel·la de pagament visa

PUBLICITAT