Cercar Error
Col·legiació
Trasllat des d’un altre Col·legi
Els professionals col·legiats a qualsevol Col·legi d’Espanya podeu sol·licitar un trasllat del vostre Col·legi d’origen al Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona. S’efectua l’alta al nou Col·legi i la baixa al Col·legi d’origen.

Trasllat des d’un altre Col·legi

Tràmit:

  • Sol·licitud del certificat de trasllat al Col·legi d’origen (el mateix Col·legi d’origen s’encarrega de fer-lo arribar al Col·legi de destí)
  • Tràmit de la baixa col·legial al Col·legi d’origen
  • Tràmit de l’alta al Col·legi de destí (un cop es disposi del certificat de trasllat)

Documentació necessària per l’alta:

  • Emplenar els documents de sol·licitud d’alta col·legial
  • 1 fotografia (tipus carnet)
  • 1 fotocòpia del DNI (cal presentar també l’original)
  • Certificat de trasllat del col·legi de procedència (enviat pel Col·legi mateix)