Cercar Error
Recursos per treballs
Direcció de les obres
Programa de Control de Qualitat

UNITATS D’OBRA

Es mostren 2 resultats

0121 Excavacions

PDF

Unitats d’inspecció i criteris de formació de lots per la unitat d’obra “moviment de terres:Excavacions”.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

0122 Reblerts

PDF

Assaigs de recepció per la identificació de les terres per als reblerts; unitats d’inspecció i criteris de lotificació per al control d’execució dels reblerts; comprovacions finals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que necessites?

Demana ajuda al servei d’assessoria técnica

Assessoria documental