Cercar Error
Oci i cultura Delegació del Vallès Occidental Delegació del Vallès Oriental Intercol·legial Tècnica del Vallès

Visita a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sabadell Riu Sec

La Intercol·legial Tècnica del Vallès ha organitzat una visita per conèixer de primera mà com funciona el cicle integral de l'aigua. Els companys del Vallès Occidental i Oriental, no se l'han volgut perdre.

En l’actual context de canvi climàtic i de sequera, l’estalvi i reaprofitament de l’aigua conjuntament amb la implantació de l’autoconsum d’energies renovables en equipaments públics i privats és fonamental. Per l’impacte que tenen els edificis en el consum d’aigua i energia, hem de tenir especial sensibilitat en aquests temes incorporant estratègies i sistemes per estalvi, precisament, d’aigua i energia en els nostres projectes. És per això, que la Intercol·legial Tècnica del Vallès ha volgut conèixer com funciona el cicle integral de l’aigua, des de la fase de captació i potabilització fins a la depuració i el retorn al mitjà natural, en una visita molt interessant per a conèixer de primera mà el binomi aigua-energia. 

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Sant Pau de Riu Sec és un bon exemple d’equipament públic en què es combinen aquests dos aspectes:

  • Autoconsum combinant energia eòlica, fotovoltaica I biogàs produït a la mateixa planta mitjançant el tractament dels llots.
  • Regeneració d’aigües residuals per la seva posterior reutilització.

L’Ajuntament de Sabadell i Aigües de Sabadell treballen en un projecte de transformació global, el Biotop, que té com a objectiu descarbonitzar l’activitat del cicle de l’aigua a la ciutat i potenciar l’autoproducció energètica verda.

vegeu-ne el vídeo

PUBLICITAT