Cercar Error
Oci i cultura Delegació del Vallès Occidental Delegació del Vallès Oriental

Visita al Centre T-mobilitat de l’ATM de l’Àrea de Barcelona amb la Intercol·legial del Vallès

Els col·legiats del Vallès Occidental i Oriental van poder visitar el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat i l'Observatori de la Mobilitat de Catalunya amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès.

Els companys del Vallès Occidental i del Vallès Oriental van poder conèixer com està la gestió de la mobilitat a Catalunya, gràcies a la visita organitzada conjuntament amb la Intercol·legial del Vallès.

L’OMC és el portal de la Generalitat de Catalunya especialitzat en la mobilitat. Neix fruit dels requeriments de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya. L’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, duu a terme les tasques de gestió del web, i té la voluntat de difondre, de manera sistemàtica, tota la informació rellevant sobre la mobilitat a Catalunya de manera integrada en una plataforma fiable, funcional i accessible. La informació de més d’una trentena d’agents públics i privats nodreix de contingut el portal.

El Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat (CGIM) més enllà de la gestió del nou sistema per accedir al transport públic i de la integració tarifària que se’n deriva, el projecte de la T-mobilitat incorpora un altre vessant molt important: la gestió de la informació de la mobilitat. Aquest àmbit és responsabilitat d’una unitat que pertany a l’ATM de Barcelona i que es denomina Centre de Gestió de la Informació del Mobilitat (CGIM), ubicat al Centre T-mobilitat. És un centre que controla, aglutina i canalitza tota la informació de tots els modes de transport públic de Catalunya, així com d’altres modes de mobilitat, i vetlla per la seva qualitat.

PUBLICITAT