Cercar Error
Pràctica professional Eines informàtiques

WORK. Eina digital per la gestió tècnica de les direccions d’obres. Mòduls gratuïts i mòduls ampliats

Nou recurs digital disponible des del servei de Centre de Documentació de l’Àrea Tècnica del CAATEEB per gestionar digitalment les direccions d'obres

Amb l’objectiu de disposar de més recursos digitals, des del servei de Centre de Documentació de l’Àrea Tècnica del CAATEEB​ incorporem l’eina digital WORK que permet realitzar el seguiment de l’execució d’obres, noves i de rehabilitació, de qualsevol mida.  Aquest recurs es pot consultar i utilitzar, de manera presencial i/o en línia.

Les noves tecnologies ens han d’ajudar a gestionar millor, guanyant temps i eficàcia en la tasca de direcció d’obres.

Per utilitzar l’eina cal registrar-se a https://app.novaltra.com/​  per accedir als mòduls gratuïts i ampliats del WORK. Els col·legiats disposen d’un descompte especial.

A continuació us informem dels mòduls disponibles. Tant els mòduls gratuïts com els que tenen descompte.

Mòduls gratuïts

​Recepció de materials (PEiS) bàsic

Objectiu: Agilitzar la recollida de documentació de control de recepció de PEiS.

Sistema automatitzat de recopilació i validació de la documentació de recepció de materials.

Gestió de plànols

Objectiu: Generar una documentació col·locada sobre plànols.

Sistema per afegir punts d’observació sobre plànols. Els punts disposen d’informació de text i gràfica. 

Gestor documental

Objectiu: Disposar d’un emmagatzematge, endreçat per obra, de tota la documentació.

Emmagatzematge endreçat de tota la documentació que es precisi incorpora a l’expedient de l’obra. Sistema de metadades, control de versions, edició d’imatges i baixada dels arxius organitzat amb format comprimit.

Annex al Llibre d’ordres i assistències bàsic

Objectiu: Complimentar el Llibre d’ordres de forma digital.

Sistema complementari al Llibre d’ordres convencional. Permet redactar les ordres i incidències de forma digital i involucrar a tots els agents intervinents.

Mòduls ampliats

Recepció de materials (PEiS) ampliat

​Objectiu: Agilitzar la recollida de documentació de control de recepció de PEiS, possibilitat de transmetre la informació directament a la constructora.

A més de les funcionalitats del mòdul gratuït, transmetre digitalment les tasques de recopilació a la constructora, més generar informes complets amb tota la documentació recollida. El sistema no té cap cost ni dificultat per la constructora.

Visites d’inspecció d’obra

​Objectiu: Generar informes àgils de les indicacions d’obra.

Sistema per anotar les observacions generals i obrir els temes pertinents de les inspeccions d’obra. Permet disposar de la traçabilitat dels temes des de la seva creació fins al seu tancament. Vinculació amb les unitats d’obra. Sistema configurable de generació d’informes. Anotació dels agents i les seves signatures.

Control del seguiment de l’execució

​Objectiu: Dur un sistema de seguiment que permet saber l’estat de l’obra i el seu històric. Tanmateix, facilita la recollida d’informació pel llibre de l’edifici o llibre de l’edifici existent.

Potents i complet sistema de configuració de l’obra per unitats d’obra i unitats funcionals, permet el control de l’execució amb el detall que es precisi. Genera la documentació de justificació del seguiment del control de l’execució.

Annex al Llibre d’ordres i assistències ampliat

Objectiu: Complimentar el Llibre d’ordres de forma digital sense limitacions de fotografies.

A més de les funcionalitats del mòdul gratuït, permet incorporar major número de fotografies i alternatives de generació d’informes. 

PUBLICITAT