Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional aluminós aluminosi ciment aluminós laboratori test aluminós

Nou procediment per gestionar les mostres de test aluminós

Des de l'1 de febrer, tot el procediment i la gestió es farà online a través del web del Col·legi, i només ens haureu de fer arribar la mostra per missatger a qualsevol delegació.

A partir d’aquesta data tota la gestió i el pagament es fa a través del web botiga tècnica/proves de laboratori.

Per sol·licitar el test has de portar presencialment o per missatger la mostra o mostres a analitzar identificades amb el codi que se li assigna a la web.

El procediment a seguir és:

1- Cal registrar-se com a usuari en la plataforma, que podeu trobar a l’apartat de proves de laboratori, de la botiga tècnica de la web del Cateb: https://www.cateb.cat/serveis-tecnics/botiga-tecnica/proves-de-laboratori/

Els col·legiats accedeixen amb la mateixa contrasenya que utilitzen per accedir a l’oficina virtual.

2- Un cop fet el registre, s’ha de seguir les indicacions que apareguin en la plataforma per donar d’alta la sol·licitud de la prova de laboratori. El resultat del test es correspon a la mostra analitzada, i per aquest motiu, cal que cada mostra que s’hagi d’analitzar es correspongui a la biga o bigueta que es vulgui analitzar. No es poden barrejar mostres de bigues o biguetes diferents en un mateix test aluminós.

Nou camp: es demanen les dades del propietari de l’habitatge com un camp obligatori.

3.- A continuació, cal fer el pagament que es fa a través d’una plataforma de pagament on-line o càrrec en compte als col·legiats.

4- Un cop s’hagi fet el pagament, apareixerà una numeració que serveix per identificar cada mostra que s’ha d’analitzar. Si no es té impressora s’ha d’apuntar manualment el número assignat en cada sobre o bossa en la qual es porti la mostra. Cada mostra ha d’estar en una bossa individual amb tancament, o en un sobre.

5- Cal portar la mostra a la seu central del Cateb o a alguna de les seves delegacions.

6- Un cop feta l’anàlisi de la mostra en el laboratori es rebrà un correu electrònic amb el test aluminós. El termini habitual de l’assaig és d’entre 5 a 7 dies des de què s’ha rebut la mostra. Aquest informe es pot visualitzar i descarregar també des de l’espai del test aluminós sempre que es vulgui.

PUBLICITAT