Cercar Error
Activitat Institucionals

Assemblea General Ordinària del Cateb

Cateb - Barcelona
La Junta de Govern del Cateb, en reunió de 30 d’octubre de 2023, ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades, d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.

Dia: Dimarts, 12 de desembre de 2023
Hora: 18.00 hores
Format: Mixt (assistència presencial o per videoconferència)

Els col·legiats/ades que vulgueu assistir a l’Assemblea General per videoconferència (a través de la plataforma Zoom), us hi heu d’inscriure per rebre les credencials (personals i intransferibles) per poder-vos-hi connectar. L’enviament de les credencials no és automàtic, les rebreu amb antelació suficient a la data de l’Assemblea.

Ordre del dia definitiu

  1. Informe del president.
  2. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2024 del Cateb.
  3. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2024 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al Cateb).
  4. Presentació i proposta d’aprovació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2024 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al Cateb).
  5. Elecció, d’entre els assistents a l’Assemblea General, d’un col·legiat o col·legiada que s’integrarà en la Comissió Econòmica de l’exercici 2023, per cobrir una vacant que s’ha produït.
  6. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.
  7. Torn obert de paraules.

D’acord amb allò previst en l’últim paràgraf de l’article 40 dels Estatuts col·legials, es posarà a disposició dels col·legiats i col·legiades, a la Secretaria del Cateb i a les Delegacions, a partir del dia 1 de desembre de 2023, els documents bàsics dels assumptes que se sotmeten a decisió de l’Assemblea General.

Barcelona, 27 de novembre de 2023

Detall de l’activitat
Data
12 de desembre de 2023
Lloc
Format mix: assistència presencial o per videoconferència
Horari
A les 18:00
Modalitat
Híbrida
Telèfon
932 40 20 60
Email
info@cateb.cat

PUBLICITAT