Cercar Error
Vull col·legiar-me
Sessions Tècniques Pràctica professional

Presentació llibre: “Reutilització d’aigües grises i pluvials”

Cateb - Barcelona
El Centre de Documentació ens presenta la primera obra monogràfica que reuneix, en un sol volum, les característiques de les instal·lacions per a la reutilització de les aigües grises i l'aprofitament de l'aigua de pluja en l'àmbit de l'edificació.

Aquest llibre representa la primera obra monogràfica que reuneix en un sol volum les característiques de les instal·lacions per a la reutilització de les aigües grises, d'una banda, i l'aprofitament de l'aigua de pluja d'una altra, en l'àmbit de l'edificació. Al llarg d'aquestes pàgines es recullen arguments de tota mena que justifiquen l'aprofitament i reutilització de les aigües grises i pluvials en els edificis, així com la descripció de la seva estructura, composició, disseny, dimensionament i manteniment. D'igual manera, es comenta la normativa o regulació legal existent a Espanya, fins al moment.

 

El llibre s'estructura en cinc capítols i cinc annexos, en els quals es desenvolupen els continguts d'una forma gradual. Es revisa en primer lloc la importància de l'aigua com a recurs, els hàbits d'ús en habitatges i edificis, així com les característiques tècniques pròpies de les instal·lacions d'aigües grises i pluvials, per a finalitzar amb una exhaustiva anàlisi de costos i rendiments.

 

Aquesta obra està dirigida tant a professionals en actiu del sector com a estudiants de diferents especialitats, tècniques i professionals. S’ha d'entendre's com un document que se centra en les instal·lacions referides, sense aprofundir sobre altres aspectes tan extensos i complexos com són el tractament i la depuració de l'aigua, la pressurització o altres especialitats sobre les quals ja s'han publicat diversos tractats monogràfics i que no són objecte d'aquest llibre.

 

Ponents:

Albert Soriano Rull

Tècnic en instal·lacions hidrosanitarias, cap d’estudis i professor de l’Escola Gremial d’Instal·ladors de Barcelona — Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, forma part de l’equip docent dels cursos de postgrau sobre «Projecte, disseny i càlcul d’instal·lacions mecàniques, elèctriques i especials» i del postgrau sobre «Manteniment d’instal·lacions», organitzats per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). En aquesta universitat imparteix, des de fa més de 20 anys, els mòduls de distribució d’aigua, evacuació d’aigües residuals en l’edificació i reutilització d’aigües grises i pluvials en edificis. És membre també dels Comitès Tècnics de Certificació de Aenor CTC-003 – Aixeteria sanitària i valvuleria i CTC-014 – Aparells sanitaris. Col·labora, des de fa anys, amb l’Escola de l’Aigua i altres entitats del sector, com Fegicat o Conaif, i amb diversos col·legis d’enginyeria i arquitectura. Expert reconegut per l’Institut Nacional de les Qualificacions (Incual), col·labora, juntament amb altres experts, en l’elaboració dels treballs per a la consecució de diferents qualificacions professionals relatives a instal·lacions d’aigua. És el pla personal, es membre del Grup d’Escriptors del Montseny, associació catalana dedicada al foment de la cultura i l’escriptura literària, entitat que ha publicat diferents libres de relats.

Autor de diversos llibres i manuals tècnics sobre instal·lacions, ha escrit també nombrosos articles tècnics en revistes especialitzades del sector. Els seus treballs s’han centrat, principalment, en el subministrament, l’evacuació i la reutilització de l’aigua en els edificis

Josep Lluis Sala

És arquitecte tècnic. Soci fundador de BGEO OPEN GIS, on implanten solucions lliures relacionades amb les tecnologies geoespaials SIG, especialitzats en la gestió del cicle de l’aigua i en la realització de projectes d’enginyeria civil. Compagina la seva dedicació a l’empresa amb l’exercici lliberal de la professió.

Detall de l’activitat
Data
12 de juny de 2023
Lloc
Biblioteca (Bon pastor 5 · Barcelona)
Horari
A les 18:00h
Preu
gratuïta
Modalitat
Presencial
Telèfon
932402060
Email
activitats@cateb.cat

PUBLICITAT