Cercar Error
Sessions Tècniques Pràctica professional

Presentació eina: Test Radó

Cateb - Barcelona
Test radó. Un nova eina per mesurar la concentració de radó a l’interior dels edificis. En aquesta sessió us presentarem l'eina del Test radó, un nou servei que oferim des del Cateb.

El passat dia 21 de maig es va presentar a Construmat, una nova prova de laboratori, el Test Radó. Aquest test és un mètode a l’abast dels professionals i de la ciutadania per a mesurar la concentració de radó en els edificis.

El radó és un gas radioactiu, que no es pot veure ni olorar i l’exposició durant un llarg període de temps en espais interiors és perjudicial per a la salut. L’única forma de saber si s’hi està exposat, és mesurar la seva concentració en l’aire. A Espanya hi ha establert un nivell de referència pròmig anual de 300 Bq/m3 de concentració de radó.

En l’àmbit d’aplicació del CTE DBHS6, l’apèndix B, inclou el llistat de termes municipals (realitzat a partir de diferents estudis realitzats pel Consejo de Seguridad Nuclear), en els quals es va considerar que hi havia una probabilitat significativa, que els edificis construïts, sense solucions específiques enfront el radó, presentin concentracions de radó superiors als nivells de referència. Les obres incloses en l’àmbit d’aplicació del CTE DB HS6, hauran de justificar el compliment de les exigències.

El “Test Radó”, s’ha dissenyat com un mètode de mesurament per a professionals que vulguin donar compliment reglamentari a les seves obres d’edificació i també posar a disposició de la ciutadania l’opció de conèixer la concentració de radó en els edificis. Per tant, l’eina ofereix aquests serveis:

  • Test Radó Professional: Pensat per a professionals del sector, que com a projectista, direcció facultativa o entitat de control volen mesurar la concentració de radó segons les exigències del CTE DB HS6. Aquest test només està disponible per a mesuraments superiors a un període de 3 mesos.
  • Test Radó Bàsic: Pensat per a qualsevol persona que vulgui conèixer els nivells de radó interiors d’edificis. Aquest test estarà disponible en dos formats:
    • Mesurament llarg (recomanat): Aquest test permet obtrenir una mesura fiable dels nivells de radó als edificis durant un període d'exposició d'un any (mínim intervals de 3 mesos).
    • Mesurament curt: on es podrà tenir una aproximació dels valors de radó obtinguts durant un període d’exposició mínima d’entre 5-10 dies.

La presentació anirà a càrrec de la Laura Jornet, consultora de seguretat i salut del Cateb.

Aprofitem per informar-vos que el proper 16 de juliol, s'ha programat una sessió per parlar de l'aplicació del CTE DBHS6 i ampliar els coneixements tècnics. Tota la informació i inscripcions a: https://www.cateb.cat/activities/gas-rado-mitigacio-mesures/

Detall de l’activitat
Data
20 de juny de 2024
Lloc
aula A1, primera planta
Horari
dijous, d'11:00 a 12:00h
Modalitat
Híbrida
Telèfon
932402060
Email
activitats@cateb.cat

PUBLICITAT