Cercar Error
Sessions Tècniques Pràctica professional

Visita a l’Espai fluvial Riu Tenes a Santa Eulàlia de Ronçana

Intercol·legial Tècnica del Vallès
Coneix de prop l'Espai fluvial del Riu Tenes al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana, amb la visita tècnica organitzada per la Intercol·legial del Vallès, de la mà de Josep Manel Gutiérrez, del departament tècnic de Barnasfalt.

Durant les darreres dècades, la llera del riu Tenes al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana ha patit una pressió antròpica important a causa de l’ocupació dels terrenys dels seus marges i la modificació dels usos del sòl, fet que modificà la seva dinàmica natural i agreuja el problemes derivats de la inundació en bona part del tram urbà.

Visitarem el Riu Tenes a Santa Eulàlia de Ronçanca, on es va dur a terme una intervenció paisatgística per millorar l'espai fluvial del 2011 al 2013.

Dins el marc de l’execució del Pla de Millora de l’espai fluvial del riu Tenes a Santa Eulàlia de Ronçana, els objectius principals van ser:


  • Estabilitzar talussos fluvials erosionats o inestables
  • Crear proteccions als marges
  • Establir amb garanties la vegetació pròpia de les riberes del riu Tenes a Santa Eulàlia
  • La millora paisatgística de l’espai

El pla de millora de l’espai fluvial del riu Tenes a Santa Eulàlia de Ronçana, va donar resposta a la voluntat de millorar el riu de manera integral.

Un aspecte clau en el projecte va ser la utilització de tècniques de bioenginyeria per solucionar de manera global les problemàtiques d’erosió, degradació d’hàbitats i millora dels impactes paisatgístics en un tram de riu a nivell de terme municipal.

Lloc de trobada:

La Font de Sant Cristòfol 

41°38'11.2"N 2°14'32.3"E


Detall de l’activitat
Data
16 de maig de 2024
Lloc
La Font de Sant Cristòfol (Veure ubicació en el contingut)
Horari
de 16 a 18:30 h
Modalitat
Presencial
Telèfon
93 879 01 76
Email
voriental@cateb.cat

PUBLICITAT