Cercar Error
Vull col·legiar-me
Sessions Tècniques Pràctica professional

Presentació llibre: Secrets d’un sistema constructiu. L’Eixample (3a edició)

Cateb - Barcelona
Aquesta 3a edició del llibre aporta nous coneixements tecnològics sobre la nostra construcció històrica aplicada a una determinada tipologia d’edificis, inicialment, a l’Eixample de Barcelona i posteriorment, a altres barris i ciutats de Catalunya.

El treball d’investigació sobre el nostre parc edificat, concretat i publicat amb el títol antecedent, ha constituït una aportació al coneixement de com la tradició constructiva ha evolucionat i s’ha concretat en una nova tipologia d’edificis de major format que els antecedents. La cerca contínua amb la seva ampliació tant arxivística com de treball de camp, ha afavorit la incorporació de noves aportacions i matisacions al treball inicial.

La primera edició publicada al 2001 per la UPC, pretenia ser un resum de la tesi doctoral antecedent. La segona del 2008 també publicada per la UPC, i arrel de la continua cerca i de les aportacions als cursos de Postgrau i Màsters, concretava i matisava de forma pràctica, uns coneixements que es consolidaven a partir de la docència.

La tercera edició editada de forma independent que es presenta ara, amplia i reorganitza parcialment la informació precedent, consolidant així un cos de coneixements, amb la voluntat de ser útils als estudiosos i professionals que volen intervenir tant en la vessant de rehabilitació com de restauració.

En aquesta tercera edició i entre altres qüestions, s’ha reorganitzat alguna informació amb la voluntat de valorar el que va significar la incorporació d’un “nou material” com va ser la fosa en el repertori tecnològic tradicional. Es des d’aquest punt de vista, que al voltant d’aquest “nou material”, s’han reorganitzat i ampliat els textos i les figures, significant en conjunt un nou “llenguatge constructiu”, que va consistir en la suma de la tradició constructiva adaptada a un nou format d’edifici i la incorporació d’aquest nou material en les diferents solucions tecnològiques.

Aquest treball, pretén aportar coneixements tecnològics pel que fa referència a com ha estat la nostra construcció històrica aplicada a una determinada tipologia d’edificis, inicialment, a l’Eixample de Barcelona i posteriorment, a d’altres barris i ciutats de Catalunya.

S’entén que el seu contingut, interessa als professionals de la construcció que volen conèixer les característiques tècniques del nostre parc edificat, amb l’objectiu de fer-hi intervencions, tant siguin puntuals, tals com estintolaments, ampliació d’espais, etc, així com també rehabilitacions de caire general, a partir d’un diagnòstic general, per tal d’intervenir en la millora de la seguretat i l’habitabilitat. 


Presentació a càrrec del seu autor:

Antoni Paricio Casademunt

Arquitecte Tècnic i Doctor Arquitecte. Ha estat professor de Tecnologia de l’Arquitectura a la UPC (EPSEB i EPSAV). La seva activitat professional, s’ha completat amb la direcció d’obres, en l’estudi històric i la rehabilitació del parc edificat. També, ha estat responsable de la Formació Permanent de l’ITeC. A l’actualitat, és professor dels Màster de Rehabilitació del COAC i del Cateb, així com del Màster de Restauració de la Fundació Politècnica de Catalunya. També, es Director Acadèmic del Postgrau de Patologia i Estudi Estructural de Construccions Existents al Cateb. El seu àmbit d’investigació s’ha centrat en l’arquitectura i en la tècnica constructiva del segle XIX i la primera meitat del XX. Ha publicat “Secrets d’un sistema constructiu: L’Eixample” (1ª Edició 2001, 2ª 2008. “La casa de cos al Maresme” (2017) “L’Eixample de Barcelona”, (2020)

Presentat per:

Josep Mª Valeri

Arquitecte Tècnic. Antic director de l’ITEC i actual president de Valeri Consultors d’arquitectura, enginyeria i urbanisme.

Detall de l’activitat
Data
16 d’abril de 2024
Lloc
Biblioteca del Cateb
Horari
dimarts, a les 18h
Telèfon
93 240 20 60
Email
activitats@cateb.cat

PUBLICITAT