Cercar Error
Visites Tècniques Pràctica professional

Visita a les obres de restauració del claustre superior de la Catedral de Vic

Delegació d'Osona-Moianès – Vic
El proper 17 d'octubre visitarem les obres de rehabilitació del claustre alt de la catedral de Vic, acompanyats per la direcció facultativa

El Bisbat de Vic des de que es va aprovar el pla Director de Restauració de la Catedral, redactat per l’arquitecte Rafael Vila a l’any 1998, està duent a terme una sèrie d’obres de restauració i renovació del conjunt catedralici amb la col·laboració de diferents administracions.

Dins les directius del pla director, hi va haver la restauració de la façana principal, les teulades, el campanar romànic, l’edifici de l’Escrivania i la Canònica romànica.

 

Fa tres anys es va redactar el projecte de restauració dels claustres i de les façanes claustrals i es va poder fer la prospecció arqueològica.

 

La primera fase d’aquesta intervenció ha estat la reforma del claustre superior i ha suposat una actuació molt important pel conjunt catedralici, centrant-se en els àmbits següents:


  • Restaurar la pell dels paraments de l’interior de les galeries del claustre gòtic.
  • Organitzar un nucli d’entrada al claustre que permeti mantenir les funcions litúrgiques processionals alhora que ordenar el control d’entrada i sortida dels visitants.
  • Resoldre les barreres arquitectòniques d’accés als claustres i a les seves dependències.
  • Resoldre les barreres arquitectòniques d’accés a la capella de Sant Bernat i al presbiteri de la nau de la catedral.

Les obres d’aquesta part han estat finalitzades recentment i s’explicarà com s’ha desenvolupat tot el procés de rehabilitació. 

Cal dur casc d'obra.


La visita anirà a càrrec de:

·        Rafael Vila Rodríguez, Dr. Arquitecte, projectista i director de les obres.

·        Marc Manubens Mayans, Arquitecte tècnic, director d’execució d’obres i coordinador de seguretat.

 

Empresa constructora : Urcotex Immobiliaria, S.L.U.

Cap d’àrea: David Molné, arquitecte tècnic

Encarregat: Carles Ribé, arquitecte tècnic

Cap d’obra: Jordi Farreras

Detall de l’activitat
Data
17 d’octubre de 2023
Lloc
Catedral de Sant Pere de Vic
Horari
Trobada a les 16:50h - Plaça de la Catedral
Preu
Gratuït
Modalitat
Presencial
Telèfon
93 885 26 11
Email
osona@cateb.cat

PUBLICITAT