Cercar Error
Visites Tècniques Pràctica professional

Visita a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sabadell Riu Sec

Intercol·legial Tècnica del Vallès
Descobreix en aquesta visita tècnica guiada pel personal tècnic, les instal·lacions de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Sabadell Riu Sec. Organitzat conjuntament amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès.

En l’actual context de canvi climàtic i de sequera, l’estalvi i reaprofitament de l’aigua conjuntament amb la implantació de l’autoconsum d’energies renovables en equipaments públics i privats és fonamental.

Per l’impacte que tenen els edificis en el consum d’aigua i energia, hem de tenir especial sensibilitat en aquests temes incorporant estratègies i sistemes per estalvi, precisament, d’aigua i energia en els nostres projectes.

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Sant Pau de Riu Sec és un bon exemple d’equipament públic en què es combinen aquests dos aspectes:

  • Autoconsum combinant energia eòlica, fotovoltaica I biogàs produït a la mateixa planta mitjançant el tractament dels llots.
  • Regeneració d’aigües residuals per la seva posterior reutilització.

L'Ajuntament de Sabadell i Aigües de Sabadell treballen en un projecte de transformació global, el Biotop, que té com a objectiu descarbonitzar l'activitat del cicle de l'aigua a la ciutat i potenciar l’autoproducció energètica verda.

En aquesta visita coneixerem com funciona el cicle integral de l’aigua, des de la fase de captació i potabilització fins a la depuració i el retorn al mitjà natural. Considerem aquesta, una visita molt interessant per a conèixer de primera mà el binomi aigua-energia. 

El guiatge anirà a càrrec del personal tècnic de la Depuradora.


Detall de l’activitat
Data
29 de maig de 2024
Lloc
Carrer de la Serra dels Galliners, s/n. Sabadell
Horari
A les 12 h.
Preu
Activitat gratuîta amb prèvia inscripció
Modalitat
Presencial

PUBLICITAT