Cercar Error
Webinars del Cateb Pràctica professional

Principis per la transformació circular

Cateb - Barcelona
L’economia circular aconsegueix reduir els dos principals impactes negatius de la construcció: la toxicitat dels materials i la creació de residus.

Video de l'activitat

Coneixerem els conceptes bàsics sobre l’economia circular i els límits a superar de l’economia lineal. Com podem obtenir un impacte positiu amb l’economia de reciclatge? Quins són els principis de l’economia circular com a via per regenerar els ecosistemes?

Coneixerem la metodologia Cradle to Cradle com un sistema de producció regeneratiu en el qual els materials que componen un producte puguin ser reutilitzats indefinidament i de manera segura per les persones i el medi ambient. Per assegurar un òptim reciclatge és necessari, per una part, seleccionar materials sense elements nocius i per altra, definir, en la fase de disseny, com s’utilitzaran després de la seva primera vida útil, per dissenyar el producte en funció d’aquest camí circular previst.

Aquest  paradigma aplicat a la construcció implica que els edificis guanyen valor amb el temps. A més, la construcció circular no genera residus, per què ara els edificis s’entenen com a bancs de materials que tindran altres usos en el futur.

I no tan sols això, els espais construïts amb la nostra metodologia són saludables i contribueixen al benestar de les persones que els habiten, per què es dissenyen i es construeixen pensant amb les persones que els utilitzaran.

 

A càrrec de Marc Basany, enginyer superior en Telecomunicacions. CEO Eco Intelligent Growth, S.L (Grupo Construcia)

Detall de l’activitat
Data
24 d’abril de 2023
Lloc
Plataforma Zoom
Horari
A les 18H
Preu
Gratuït
Modalitat
Online
Telèfon
93 240 20 60
Email
activitats@cateb.cat

PUBLICITAT