Cercar Error
Pràctica professional Ajuts a la recerca Ajuts assistència a congressos 2023

Ajuts per a l’assistència a congressos

El Cateb obre una linia d'ajuts pels professionals de l'arquitectura tècnica per a projectes per al foment de la producció científica

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) vol fomentar la recerca, el coneixement i la investigació amb els professionals de l’arquitectura tècnica. Un dels eixos és potenciar la visibilitat de la professió i la dels arquitectes tècnics, amb aquesta finalitat, vol donar suport als col·legiats i col·legiades que realitzin activitats de recerca en arquitectura tècnica mitjançant una convocatòria d’ajuts per a projectes per al foment de la producció científica.

L’objectiu de la convocatòria és facilitar ajuts i incentius per a l’assistència a congressos als col·legiats i col·legiades que presentin una comunicació o pòster.

Un cop rebuda la documentació s’avaluaran les sol·licituds i s’atorgarà unes determinades quantitats als projectes seleccionats en funció del fons de què es disposi. L’import màxim de la concessió dels ajuts és de 300 €.

El termini de recepció de sol·licituds serà fins al dia 31 de desembre de 2023 o fins a esgotar el finançament establert.

Per resoldre qualsevol dubte sobre aquesta convocatòria podeu enviar un correu electrònic a centredocumentacio@cateb.cat

A la pàgina web trobareu les bases per poder accedir a aquests ajuts i el formulari on podreu adjuntar la documentació per tal que es procedeixi a la seva revisió.

PUBLICITAT