Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Allotjaments turístics Subvencions Subvencions per tot Catalunya

Ajuts per a projectes destinats a reduir el consum d’aigua en establiments turístics

Per poder optar en aquests ajuts cal fer una inscripció prèvia i disposaràs de 15 dies per formalitzar-la. Les actuacions subvencionables han d'estar adreçades a la reducció de l'aigua sigui amb actuacions de reutilització de l'aigua com d'altres actuacions que en redueixin el cabal

S’ha publicat al DOGC l’ordre EMT/39/2024, de 8 de març, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que presten serveis d’allotjament turístic.

L’objecte d’aquesta ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris a projectes destinats a reduir el consum d’aigua mitjançant la reutilització i l’estalvi per part dels establiments que presten serveis d’allotjament turístic. Aquesta Ordre determina l’objecte dels ajuts, els requisits que han de complir les persones interessades, les dades que s’han de facilitar, així com el termini i el mecanisme de presentació de la informació necessària a aquests efectes.

La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l’ajut, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per concedir-lo tant en les bases reguladores com en les convocatòries. La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.

Podeu el tràmit d’inscripció prèvia des de la pàgina de la Generalitat de Catalunya

Beneficiaris

  • Establiments hotelers: hotels, hotels apartaments, hostals i pensions.
  • Càmpings.
  • Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals (masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent).
  • Apartaments turístics.
  • Albergs de joventut, de titularitat privada, que prestin serveis turístics d’allotjament.

Terminis

El termini per fer la inscripció prèvia és del 13 de març de 2024, a les 09:00 h, fins al 27 de març de 2024, a les 15:00h.

La persona interessada que hagi emplenat el formulari d’inscripció prèvia, haurà de realitzar el formulari de confirmació de projecte en el termini de 20 dies hàbils des de la publicació de les convocatòries dels ajuts. En aquest formulari s’han d’adjuntar els documents necessaris, així com realitzar les declaracions responsables pertinents per gestionar l’ajut.

Accions subvencionables

En l’annex de l’ordre es descriuen les actuacions elegibles per a la reducció de consum d’aigua. Aquestes actuacions es classifiquen en dos tipus en funció de la naturalesa del mecanisme de reducció de consum d’aigua: reutilització o estalvi d’aigua.

Quantia

L’import de la subvenció a atorgar no pot superar els 300.000,00 euros per persona beneficiària o establiment.

Vídeo i documentació de la sessió del 22 de febrer de 2024 realitzada al Cateb

Per a més informació pots consultar el vídeo i la documentació de la jornada que vam organitzar el passat 22 de febrer

PUBLICITAT