Cercar Error
Pràctica professional Subvencions Subvencions Barcelona

Ajuts per actuacions d’obres d’interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics de Barcelona 2024

Convocatòria de subvencions de l'ajuntament de Barcelona per a l'any 2024 per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà

Publicada al BOP de Barcelona del 16 de gener de 2024, la convocatòria dels ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà, per a actuacions d’obres d’interès patrimonial, millora de la imatge del petit comerç i en especial el comerç emblemàtic, la integració paisatgística de les parets mitgeres i actuacions de naturalització i implementació de cobertes verdes, per a l’any 2024.

​Els ajuts que consten en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores d’ajuts per al foment de la protecció i millora del Paisatge Urbà a la ciutat de Barcelona aprovades en data 28 de gener de 2019 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 7 de febrer de 2019

Pressupost disponible: 3.200.000 €
Àmbit d’aplicació: Barcelona
Destinataris: Propietaris, comunitats de propietaris d’edificis existents on es compleixin els requisits generals. Consultar el programa de cada actuació.
Terminis: Del 17 de gener fins al 15​ de novembre de 2024 o fins que s’esgoti el pressupost

Actuacions subvencionables

Els programes subvencionables són:

 • Mitgeres: Rehabilitació de parets mitgeres visibles des de la via pública o espais col·lectius amb incorporació d’aïllament tèrmic i amb projecte d’integració arquitectònica.
 • Cobertes verdes: Rehabilitació i transformació de cobertes enjardinades. També implantació d’horts urbans.
 • Naturalització i permeabilització de tanques cegues: Inclou la permeabilització de tanques cegues i el seu tractament vegetal.
 • Espais lliures d’edificació: En aquells solars edificats que continguin espai lliure d’edificació pavimentat, es podran obtenir ajuts per l’eliminació d’aquests paviments prèvia presentació de projecte d’enjardinament.
 • Intervenció en jardins d’interès històric paisatgístic: Actuacions d’intervenció en jardins inclosos al Catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona. S’entenen per intervencions en jardins d’interès històric paisatgístic aquelles destinades a la recuperació de les seves estructures compositives i els seus valors patrimonials.
 • Actuacions d’interès patrimonial: Actuacions de millora del paisatge urbà on es pugui justificar i validar l’interès paisatgístic, patrimonial i/o històric o de memòria. També actuacions de d’endreçament d’instal·lacions sobre façanes en edificis inclosos al catàleg del patrimoni o inventaris reconeguts per l’Ajuntament (publicats al web municipal) o inclosos com a elements d’interès en els estudis de paisatge realitzats per l’Ajuntament.
 • Actuacions d’interès per conjunt: Actuacions que s’emprenguin de manera conjunta en un àmbit determinat i on es pugui considerar l’interès paisatgístic d’una actuació col·lectiva.
 • Actuacions de conjunt de la Plaça Reial: Es consideraran actuacions que s’emprenguin de manera conjunta en l’àmbit delimitat en l’Annex I d’aquesta convocatòria. Es consideraran les obres de rehabilitació o restauració de les façanes i porxos d’acord amb els criteris establerts en el Pla d’Acció de la Plaça Reial. Com són: recuperació dels elements propis del conjunt: materials i colors d’acabats, elements decoratius, etc
 • Locals històrics protegits (emblemàtics): Obres de restauració dels Locals inclosos al Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana. Per la renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local. S’inclouen també com a actuacions subvencionables aquells elements interiors protegits en el catàleg del Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana.
 • Locals històrics no protegits: Obres de restauració i renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local.
 • Millora de la imatge exterior en locals comercials: Obres de renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local.

Els ajuts es poden tramitar des de la pàgina d’ajuts de paisatge urbà de l’Ajuntament de Barcelona

PUBLICITAT