Cercar Error
Visats Visats

Avantatges en el visat d’un certificat d’habitabilitat i eficiència energètica del mateix habitatge

El Cateb t'ofereix l'avantatges en el preu de visat d'un certificat d’habitatge usat (CHU) i un certificat d’eficiència energètica (CEE) del mateix habitatge.

Amb aquest descompte el Cateb pretén donar suport als col·legiats abaratint el cost del tràmit per a contribuir a quà sigui competitiu. A més a més, tant els Certificats d’Habitabilitat com els d’Eficiència Energètica són treballs que es poden acollir a la pòlissa col·lectiva del CAATEEB.  

 Resum del procediment: 

  1. Dona d’alta l’expedient
  2. A la pantalla de l’objecte de l’encàrrec, escull l’apartat ‘informes i certificats’
  3. Seleccionar l’opció ‘Certificat d’Habitabilitat i/o Certificat d’Eficiència Energètica

Visualitza aquí el videotutorial de Com visar un CHU+CEE (pack)

PUBLICITAT