Cercar Error
L'Informatiu acabaments perimetrals Construcción Espai empresa impermeabilització membrana bituminosa membranes impermeables plegabilitat tecnologia híbrida

Combinació de sistemes d’impermeabilització

ESPAI EMPRESA - A Soprema tenim més de 100 anys d’experiència en sistemes d’impermeabilització. D’aquesta experiència neixen idees noves i fresques: la nova tecnologia en impermeabilització.

Promocionat per SOPREMA -

Acabaments perimetrals i punts de trobada

A l’hora d’escollir el sistema d’estanquitat pel nostre projecte, sempre apareix el dubte de quin és el millor producte. Ens basem en conceptes de tradició, experiència, informació verbal dels aplicadors especialitzats, i fins i tot moltes vegades, en un copy-paste de la informació digitalitzada del núvol sense analitzar en excés la qüestió en concret.

Els principals paràmetres de dubte, solen ser la durabilitat, qualitat o seguretat, sense tampoc tenir en compte, moltes vegades, el sistema constructiu on està aplicat, amb les seves respectives necessitats funcionals o tècniques.

Les membranes impermeables no només es difereixen entre tipologies en qualitat. Dins de cada tipus (bitumen, sintètic, polímer líquid, etc.) hi ha diferències substancials de qualitat també. Per exemple, no és el mateix una membrana sintètica de tPO (Poliolefina termoplàstica) fabricada amb material reciclat de només 1,2 mm, que una fabricada amb material verge de, a més, 1,8 mm. O, per exemple, una membrana bituminosa modificada amb valors de plegabilitat al fred -15ºC, amb una membrana bituminosa modificada de plegabilitat -25ºC. Aquestes característiques defineixen també la durabilitat del producte, davant la seva exposició al la intempèrie i els rajos UV.

En tots dos casos, la qualitat de la matèria primera defineix també la qualitat i durabilitat del producte. Amb això ja podem deduir que, qualsevol impermeabilització pot convertir-se, en funció dels costos de la seva producció, en la millor solució possible.

Què trio llavors?

El sistema constructiu marca totalment la solució a escollir, i això dificulta encara més la definició. Hem de conèixer l’estructura, el tipus de suport, les capes que componen la coberta, i l’acabat i ús final…

En un sistema de rehabilitació sobre un paviment existent, per exemple, en què es requereix una superfície nova impermeable i transitable, sembla raonable escollir un producte de màxima adherència i adaptabilitat, que resisteixi els raigs UV i que es pugui transitar. És el cas doncs d’escollir, possiblement, un polímer líquid d’altes prestacions tipus Poliuretà (teXPUR) o polimetilmetacrilat Pmma (alSaN® 770), armada amb geotèxtil (tÈXtIl o alSaN Vel) i acabat empolvorat amb àrids de silici o quars. Els SIl (Sistema d’Impermeabilització Líquida) ens aporten alta elongació, adaptabilitat, variabilitat d’acabats i colors i facilitat d’aplicació. Característiques que són difícils de trobar en altres sistemes d’impermeabilització. Sembla que hem escollit el sistema perfecte.

I si optem pel millor de cada sistema?

A Soprema tenim més de 100 anys d’experiència en sistemes d’impermeabilització. D’aquesta experiència neixen idees noves i fresques: els sistemes híbrids; combinació de sistemes d’impermeabilització. La nova tecnologia en impermeabilització.

Perquè conformar-nos amb un sol sistema amb què resoldre totes les necessitats d’una coberta, si sabem que aquesta no es comporta com un element monolític flotant i únic. Ha d’atendre les necessitats de trobar-se amb altres sistemes constructius complexos (façanes, elements passants, elements verticals, etc.).

La tecnologia dels fantàstics

Productes com el teXtOP, híbrid de poliuretà-bitumen permeten fusionar les millores característiques dels productes líquids a les membranes bituminoses sense necessitat d’una imprimació prèvia. La seva elongació i adherència permet absorbir les sol·licitacions intrínseques en les trobades perimetrals i adaptar-se a rematades impossibles. Tecnologia híbrida al servei de la construcció.

Sobre superfícies plàstiques com el PVC i el tPO, el desenvolupament de la membrana líquida de Pmma de Soprema, alSaN® 770 tX, amb un alt nivell tixotròpic, i una imprimació prèvia segons el tipus de suport

La mateixa solució amb un producte de base poliuretà alSaN® Flashing QUaDRO permet el mateix ús amb el color acabat llest per resoldre qualsevol detall sobre sistemes de làmina asfàltica.

(veure taula), permet solucionar de la mateixa manera qualsevol detall d’una coberta.

En tots els casos, la proposta de combinació d’impermeabilitzacions millora amb escreix les prestacions de la impermeabilització i ens permet adaptar-nos a les noves propostes constructives que ofereix el mercat.

PUBLICITAT