Cercar Error
Postgrau
Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions existents
Amb aquest curs aprendràs una metodologia de treball que et facilitarà actuar davant de qualsevol patologia estructural estalviant temps i anàlisis innecessàries.
Detalls del Postgrau
Inici
3 de febrer de 2024
Final
27 de juliol de 2024
Lloc
Cateb - Barcelona
Horari
Dissabtes, de 9 a 12h
Modalitat
Presencial/Videoconferència
Hores
150
Preu
2.700€
Preu col·legiats: 1.890€ · + Info

Tens dubtes?

Cateb Building School pot ajudar-te a triar la millor opció formativa.

Telèfon

932 40 20 60

Horari

De dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h

Continguts

Presentació

A qui va dirigit

Professionals i tècnics de l'edificació (arquitectes tècnics, arquitectes, enginyers, enginyers tècnics,...) que vulguin conèixer els processos, metodologies i eines d'estudi estructural de construccions existents i adreçar la seva activitat professional

Què aprendràs

  • Desenvolupar les capacitats i aptituds necessàries per tal de dur  a terme eficaçment l’estudi de danys, la diagnosi i la reparació, en relació a elements estructurals de construccions existents.
  • Establir unes pautes que serveixin de referència a l’hora de plantejar-se com actuar quan se’ns presenta una patologia.

Motius per fer aquest postgrau

  • Perquè et donarem a conèixer una metodologia de treball que et faciliti actuar davant de qualsevol patologia estructural estalviant temps i anàlisis innecessaris.
  • Perquè en finalitzar el postgrau seràs expert per detectar, tractar els danys en l'estructura d'una construcció i el seu comportament, tindràs les capacitats i aptituds necessàries per dur a terme l'estudi de danys, diagnosi i reparació en elements estructurals de construccions existents.
  • Perquè un professional format i preparat per identificar patologies farà un treball excel·lent.

Perfil de l’estudiant

Professionals i tècnics de l'edificació (arquitectes tècnics, arquitectes, enginyers, enginyers tècnics,...) que vulguin conèixer els processos, metodologies i eines d'estudi estructural de construccions existents i adreçar la seva activitat professional

El programa

Mòdul 1. Tipologies constructives (12h)

1. Les tipologies constructives
2. Esquema i funcionament estructural
3. El marc normatiu


Mòdul 2. Anàlisi de materials i de danys en la construcció (33h)

1. Processos relacionats amb el comportament del terreny
2. Pla de reconeixement del terreny
3. Composició de la fusta. Danys en estructures de fusta. Inspecció d'elements de fusta. Assaig
4. Danys relacionats amb el comportament del terreny
5. Composició del ciment. Danys per atac químic del formigó
6. Danys per atac químic al formigó
7. Danys en estructures de fàbrica i maçoneria
8. Tipologia de fissures. Danys deguts al comportament mecànic del formigó
9. Composició de l'acer. Danys en estructures metàl·liques. Avaluació de la resistència de l'acer
10. Avaluació de la resistència del formigó. Tractament de resultats. Casos pràctics d'assaig i anàlisi de materials. Presa de mostres per assaig
11. Efectes causats per incendis en estructures. Actuacions d'urgència i apuntalaments

Mòdul 3. Obtenció de dades dels elements estructurals ( 4h)

1. Definició de l'estructura
2. Pla de calicates en una estructura
3. Casos pràctics

Mòdul 4. Estudi de seguretat estructural (12h)

1. Estudi de seguretat estructural. Elements verticals
2. Estudi de seguretat estructural. Elements horitzontals: acer, formigó armat, pretensat, fusta i ceràmica armada.
3. Arcs de fàbrica i escala. Aplicacions a casos pràctics.


Mòdul 5. Actuacions de millora en l'estructura (32h)

1. Actuacions per incrementar el marge de seguretat. Casos pràctics
2. Productes específics per a reforç d'estructures
3. Actuacions de millora sobre la fonamentació del terreny

Mòdul 6. Deconstrucció (12h)

1. Deconstrucció d'edificis
2. Gestió de residus
3. Estabilització de façanes i estintolaments

(les dates dels mòduls són orientatives i susceptibles a possibles canvis)

Metodologia i avaluació

Metodologia

El curs es realitzarà en modalitat híbrida, sempre es realitzarà per videoconferència (zoom) i en ocasions  podràs realitzar la sessió presencial. L'alumne decideix com seguir el curs.

Els professors del postgrau, són professionals en actiu que us traslladaran de manera pedagògica tots els seus coneixements vitals, puntualment es faran visites in situ a edificis amb patologies, també visita a laboratoris per conèixer eines i tècniques de treball, d'aquesta manera és combinarà teoria i pràctica.

El seguiment del curs es realitzarà a través del campus virtual del col·legi (www.campusapabcn.cat). Des del campus tindràs accés a la videoconferència, al material del curs, articles d'interès, notícies ... També podràs compartir amb companys i formadors, consultes o informacions a través dels fòrums amb les que ús pugueu enriquir professionalment.
Durant tot el curs tindràs el suport de la secretaria acadèmica per resoldre totes les teves consultes.

Avaluació

Per tal de verificar que assoleixes els coneixements del postgrau, al finalitzar el curs, caldrà executar un projecte on s'aplicaran tots els conceptes treballats. Un professor t’ajudarà, en tot moment, a desenvolupar el projecte. El projecte es presentarà presencialment davant d'un tribunal avaluador.


Amb el projecte final, l'avaluació contínua de participació en les sessions i l'assistència al curs aconseguiràs obtenir el títol del Postgrau.

Equip docent

Antoni Paricio Casademunt

Director

Més de 40 anys com a professor del Dep. de Const. Arquitectòniques - UPC. Membre de l'ACE. Té gran experiència en recerca, i és autor de més de 80 articles i documents científics i de diversos llibres.

Lluís Aranda Cabezas

Professor

Enginyer civil. Team Leader a BAC Engineering Consultancy Group amb àmplia experiència en estudis de rehabilitació estructural i patologies estructurals.

Andreu Ibañez Gassiót

Professor

Director tècnic responsable del despatx professional ESTUDI CUYAS 38, S.L. especialitzat en el disseny i càlcul d'estructures; membre de l'Agrupació Experts Pericials i Forenses en l'especialitat de Mecànica del sòl, fonaments i estructura

Ángel López Díaz

Professor

Arquitecte.. Bombers de Barcelona. Co-redactor del Procediment d’Actuació de Bombers en Patologia de la Construcció.

José Carlos Morgado Sánchez

Professor

Llicenciat en Ciències Químiques a la Universitat de Barcelona (1989).

Gemma Muñoz Soria

Professor

Arquitecta Tècnica i Arquitecta. Professora d'estructures a La Salle i de construcció de l'ETSAB-UPC. Membre de l’Associació de Consultors d’Estructura (ACE). Especialista en projectes de Rehabilitació i Patologies.

Eladi Oliva Aldeguer

Professor

Direcció de projectes de Control Demeter. Enginyer Industrial, especialitat d'Estructures.

Francisco Ruíz Mérida

Professor

Arquitecte tècnic col·legiat i Enginyer de materials. Tècnic especialista en obres de rehabilitació. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC.

Roger Joan Sauquet Lloch

Professor

Doctor Arquitecte. Professor de Projectes d’Arquitectura ETSAV-UPC, membre del GREC-Bombers

Edgar Segués Aguasca

Professor

Arquitecte Tècnic i Arquitecte. Professor Associat del Departament de Tecnologia a l’Arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Propers cursos