Cercar Error
Postgrau
Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions existents
Amb aquest curs aprendràs una metodologia de treball que et facilitarà actuar davant de qualsevol patologia estructural estalviant temps i anàlisis innecessàries.

Aconsegueix una de les dues beques per import 270€ d'ASP Corredoria. Més informació al link https://www.cateb.cat/creixement-i-formacio/beques-asp-formacio/
ACTIVITAT JA REALITZADA
Detalls del Postgrau
Inici
4 de maig de 2024
Final
25 de gener de 2025
Lloc
Cateb - Barcelona
Horari
Dissabtes, de 9 a 12h
Modalitat
Presencial/Videoconferència
Hores
150
Preu
2.700€
Preu col·legiats: 1.890€ · + Info

Tens dubtes?

Cateb Building School pot ajudar-te a triar la millor opció formativa.

Telèfon

932 40 20 60

Horari

De dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h

Continguts

Presentació

A qui va dirigit

Professionals i tècnics de l'edificació (arquitectes tècnics, arquitectes, enginyers, enginyers tècnics,...) que vulguin conèixer els processos, metodologies i eines d'estudi estructural de construccions existents i adreçar la seva activitat professional

Què aprendràs

En el postgrau de Patologies de la Construcció aconseguiràs descobrir el fascinant món de reparar i comprendre els danys estructurals.

Desenvoluparàs les teves habilitats, mitjançant l’aplicació de les noves tecnologies,  per fer una diagnosi ben precisa i realitzar reparacions amb efectivitat.

Aprendràs a establir pautes que et guiaran, en el present i en el futur,  amb seguretat quan et trobis davant d'una patologia.

És com aprendre el llenguatge secret que les estructures utilitzen per comunicar-se, i tu seràs el mestre de la resposta, donant-los nova vida amb cada diagnòstic i reparació. Aquest postgrau no és només una trajectòria acadèmica, si no que és una immersió  en el cor mateix de la construcció i la seva cura.

Motius per fer aquest postgrau

Estudiar un postgrau de patologies en la construcció t'ofereix la seguretat per abordar amb eficàcia els desafiaments estructurals, evitant pèrdues de temps i anàlisis innecessàries.

Al finalitzar, et converteixes en un expert actualitzat capaç de detectar, tractar i entendre els danys en construccions.

Et transformaràs en el professional que el sector necessita, amb la capacitat i seguretat suficient d’assumir tots els reptes, posant-hi tot el teu compromís i passió.

Perfil de l’estudiant

Professionals i tècnics de l'edificació (arquitectes tècnics, arquitectes, enginyers, enginyers tècnics,...) que vulguin conèixer els processos, metodologies i eines d'estudi estructural de construccions existents i adreçar la seva activitat professional

El programa

Mòdul 1. Tipologies constructives (12h)

1. Les tipologies constructives
2. Esquema i funcionament estructural
3. El marc normatiu


Mòdul 2. Anàlisi de materials i de danys en la construcció (33h)

1. Processos relacionats amb el comportament del terreny
2. Pla de reconeixement del terreny
3. Composició de la fusta. Danys en estructures de fusta. Inspecció d'elements de fusta. Assaig
4. Danys relacionats amb el comportament del terreny
5. Composició del ciment. Danys per atac químic del formigó
6. Danys per atac químic al formigó
7. Danys en estructures de fàbrica i maçoneria
8. Tipologia de fissures. Danys deguts al comportament mecànic del formigó
9. Composició de l'acer. Danys en estructures metàl·liques. Avaluació de la resistència de l'acer
10. Avaluació de la resistència del formigó. Tractament de resultats. Casos pràctics d'assaig i anàlisi de materials. Presa de mostres per assaig
11. Efectes causats per incendis en estructures. Actuacions d'urgència i apuntalaments

Mòdul 3. Obtenció de dades dels elements estructurals ( 4h)

1. Definició de l'estructura
2. Pla de calicates en una estructura
3. Casos pràctics

Mòdul 4. Estudi de seguretat estructural (12h)

1. Estudi de seguretat estructural. Elements verticals
2. Estudi de seguretat estructural. Elements horitzontals: acer, formigó armat, pretensat, fusta i ceràmica armada.
3. Arcs de fàbrica i escala. Aplicacions a casos pràctics.


Mòdul 5. Actuacions de millora en l'estructura (32h)

1. Actuacions per incrementar el marge de seguretat. Casos pràctics
2. Productes específics per a reforç d'estructures
3. Actuacions de millora sobre la fonamentació del terreny

Mòdul 6. Deconstrucció (12h)

1. Deconstrucció d'edificis
2. Gestió de residus
3. Estabilització de façanes i estintolaments

(les dates dels mòduls són orientatives i susceptibles a possibles canvis)

Metodologia i avaluació

Metodologia

El curs es realitzarà en modalitat híbrida, sempre es realitzarà per videoconferència (zoom) i de forma presencial. L'alumne decideix com seguir el curs.

Els professors del postgrau, són professionals en actiu que us traslladaran de manera pedagògica tots els seus coneixements vitals, puntualment es faran visites in situ a edificis amb patologies, també visita a laboratoris per conèixer eines i tècniques de treball, d'aquesta manera és combinarà teoria i pràctica.

El seguiment del curs es realitzarà a través del campus virtual del col·legi (www.campusapabcn.cat). Des del campus tindràs accés a la videoconferència, al material del curs, articles d'interès, notícies ... També podràs compartir amb companys i formadors, consultes o informacions a través dels fòrums amb les que ús pugueu enriquir professionalment.

Durant tot el curs tindràs el suport de la secretaria acadèmica per resoldre totes les teves consultes.

Avaluació

Per tal de verificar que assoleixes els coneixements del postgrau, al finalitzar el curs, caldrà executar un projecte on s'aplicaran tots els conceptes treballats. Un professor t’ajudarà, en tot moment, a desenvolupar el projecte. El projecte es presentarà presencialment davant d'un tribunal avaluador.


Amb el projecte final, l'avaluació contínua de participació en les sessions i l'assistència al curs aconseguiràs obtenir el títol del Postgrau.

Equip docent

Antoni Paricio Casademunt

Director

Més de 40 anys com a professor del Dep. de Const. Arquitectòniques - UPC. Membre de l'ACE.

Lluís Aranda Cabezas

Professor

Enginyer civil. Team Leader a BAC Engineering Consultancy Group amb àmplia experiència en estudis de rehabilitació estructural i patologies estructurals.

Josep Baquer Sistach

Professor

col·legiat. Llicenciat en teologia. Expert en càlcul d'estructures. • Vicepresident de l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE)

Andreu Ibañez Gassiót

Professor

Director tècnic responsable del despatx professional ESTUDI CUYAS 38, S.L. especialitzat en el disseny i càlcul d'estructures; membre de l'Agrupació Experts Pericials i Forenses en l'especialitat de Mecànica del sòl, fonaments i estructura

Ángel López Díaz

Professor

Arquitecte.. Bombers de Barcelona. Co-redactor del Procediment d’Actuació de Bombers en Patologia de la Construcció.

José Carlos Morgado Sánchez

Professor

Llicenciat en Ciències Químiques a la Universitat de Barcelona (1989).

Gemma Muñoz Soria

Professor

Arquitecta Tècnica i Arquitecta. Professora d'estructures a La Salle i de construcció de l'ETSAB-UPC. Membre de l’Associació de Consultors d’Estructura (ACE). Especialista en projectes de Rehabilitació i Patologies.

Eladi Oliva Aldeguer

Professor

Direcció de projectes de Control Demeter. Enginyer Industrial, especialitat d'Estructures.

Juan Jose Rosas Alaguero

Professor

Consultor en Geotècnia especialitzat en interacció entre edificis y obras subterrànies, 30 anys en posicions Tècniques a empreses de Fonaments Especials.

Francisco Ruíz Mérida

Professor

Arquitecte tècnic col·legiat i Enginyer de materials. Tècnic especialista en obres de rehabilitació. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC.

Roger Joan Sauquet Lloch

Professor

Doctor Arquitecte. Professor de Projectes d’Arquitectura ETSAV-UPC, membre del GREC-Bombers

Edgar Segués Aguasca

Professor

Arquitecte Tècnic i Arquitecte. Professor Associat del Departament de Tecnologia a l’Arquitectura a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Propers cursos