Cercar Error
Postgrau
Postgrau en Rehabilitació Energètica
ACTIVITAT JA REALITZADA
Detalls del Postgrau
Inici
20 d’octubre de 2023
Final
22 de novembre de 2024
Lloc
Cateb - Barcelona
Horari
Divendres, de 16 a 19 h
Modalitat
Presencial/Videoconferència
Hores
132
Preu
2.950€
Preu col·legiats: 2.065€ · + Info

Tens dubtes?

Cateb Building School pot ajudar-te a triar la millor opció formativa.

Telèfon

932 40 20 60

Horari

De dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h

Continguts

Presentació

Què aprendràs

Assolir les competències que permetin al tècnic realitzar un anàlisi de la demanda, el rendiment i consum, per dur a terme les accions necessàries per millorar l'eficiència energètica.

El programa

 1. Aproximació a la Rehabilitació Energètica.
  1. Rehabilitació Energètica i conceptes energètics bàsics.
  2. Normativa de referència en Rehabilitació energética.
  3. Punt de partida: Auditoria energètica prèvia.
  4. Interpretació de dades de certificats energètics.

 2. Anàlisi i modelat energètic previ.
  1. Eina HULC de certificació energètica com a punt de partida.
  2. Modelat energètic. HULC.

 3. Ajust de la demanda energètica (Envolupant).
  1. Millora de l'estanqueïtat i l’aïllament de l'envolupant.
  2. Aplicació de solucions bioclimàtiques – passives.
  3. Simulació de millores a la demanda energètica (modelat amb HULC).

 4. Ajust del rendiment energètic (Instal·lacions).
  1. Diagnòstic energètic de les Instal·lacions.
  2. Millora del rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
  3. Millora del rendiment de les instal·lacions elèctriques.
  4. Simulació de millores de rendiment energètic – instal·lacions (modelat amb HULC).

 5. Reducció del consum energètic (renovables).
  1. Fonts de producció energètica in-situ.
  2. Aproximació a l’energia solar fotovoltaica.
  3. Dimensionat bàsic de la producció energètica.
  4. Simulació de millores de producció energètica – instal·lacions (modelat amb HULC).

 6. nZEB en Rehabilitació.
  1. Estratègies de projecte per arribar al nZEB: casos pràctics.
  2. Introducció al concepte Passivhaus en rehabilitació.
  3. LEED, BREEAM, VERDE des del punt de vista de la rehabilitació.
  4. Visita a edifici representatiu.

 7. Execució i Manteniment d’edificis nZEB.
  1. Bones pràctiques d'execució d'obra d'edificis nZEB.
  2. Bones pràctiques de manteniment d'edificis nZEB.
  3. Monitorització energètica i telegestió d'edificis.
  4. Programes d'impuls, d'ajudes i fons per la REE + Comunitats energètiques.

 

 1. Aspectes econòmics en rehabilitació energètica.
  1. Càlcul d’honoraris professionals.
  2. Models de negoci a partir de la Rehabilitació Energètica.
  3. Eines per l'analisi financer del cost de cicle de vida.
  4. Aplicació pràctica d'eines financeres i ACCV.

Metodologia i avaluació

Metodologia

El curs es realitzarà per videoconferència (zoom).


L’àrea de formació del Cateb imparteix formació certificada amb la ISO 9001:2015 de gestió de la qualitat, aquesta és una de les millors garanties que podem oferir per aconseguir els objectius que ens proposem.


El contingut del programa formatiu està impartit per un claustre de professors que combinen la seva activitat professional amb la docència. Això ens permet actualitzar contínuament els continguts del programa en funció de les normatives del sector, de les necessitats de l’entorn laboral i mostrar als nostres alumnes la problemàtica diària d’aquesta especialitat.Aquesta metodologia permet a l’alumne potenciar les seves capacitats i desenvolupar els seus coneixements i habilitats.


El seguiment del curs es realitzarà a través del campus virtual del col·legi (www.campusapabcn.cat). Des del campus tindràs accés a la videoconferència, al material del curs, articles d'interès, notícies ... També podràs compartir amb companys i formadors, consultes o informacions a través dels fòrums amb les que ús pugueu enriquir professionalment.
Durant tot el curs tindràs el suport de la secretaria acadèmica per resoldre totes les teves consultes.

Avaluació

Mitjançant la realització del cas pràctic els alumnes hauran de demostrar els coneixements i habilitats que han anat adquirint al llarg del curs.


És condició necessària per a superar el postgrau l’assistència a un 80% de les classes i presentar i aprovar el cas pràctic en el termini establert.


Els continguts del programa formatiu s’enriqueixen amb les taules rodones i els casos pràctics, on l’alumne podrà analitzar les característiques de la professió.

Equip docent

Especialistes en rehabilitació i en temes energètics . Especialistes en instal·lacions, energies renovables.

Óscar Subirats Rebull

Director

Arquitecte Tècnic col·legiat i Enginyer Industrial. Certified Energy Manager (CEM ®) i CMVP® (EVO). Especialista en sistemes energètics i implantació de sistemes de monitorització energètica.

Roger Bancells Chaler

Professor

Arquitecte Tècnic col·legiat. Administrador de l'empresa Bancells Ecotècnics SL, empresa especialitzada en instal·lació d'energia solar fotovoltaica.

Eva Bonet

Professor

Arquitecta Tècnica. Coordinadora de l'Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR).

Bega Clavero

Professor

Graduada en Ciències i Tecnologies de l'Edificació, col·legiada. Màster en Arquitectura i Sostenibilitat. Postgrau en Direcció d'Execució d'Obra. Passivhaus Tradesperson Certificada. Responsable de projectes a Praxis.

Maria Isabel Gabarró i Bertran

Professor

Dra. Arquitecta, especialitzada en Direcció Estratègica en Arquitectura, Disseny i la indústria de la Construcció. Professora i Directora del Master's Degree in Architecture & Design Business Management, School of Architecture UIC Barcelona.

Josep Lluís Gil Bengoa

Professor

Des de fa més de 15 anys exerceix com a Project Manager. Des de 2005 gerent de GESOB, empresa especialitzada en Project Management, donant servei a empreses com ServiHabitat, GISA, Port Aventura, Sant Paul’s School, Consorci Educació

Jordi Marrot Ticó

Professor

Arquitecte Tècnic col·legiat. Director de l’àrea tècnica del Cateb.

Xavier Martínez i Tomeo

Professor

Enginyer Industrial. Postgrau en climatització (UPC). Membre fundador de l’ACI, Associació de consultors d’Instalꞏlacions. Director Tècnic de BIS SYSTEMS.

Sergi Pérez Cobos

Professor

Arquitecte i arquitecte tècnic. Assessor BREEAM i Verde. Expert en auditories energètiques. Actualment Tècnic especialista de l’oficina de transició energètica a AMB.

Marc Rodríguez

Professor

Enginyer industrial. Màster en Data Science. Especialista en monitorització energètica i Internet of Things. Actualment responsable d’operacions d’energia i digitalització a COMSA Service.

Propers cursos