Cercar Error
Postgrau
Postgrau en Rehabilitació Energètica
Detalls del Postgrau
Inici
18 d’octubre de 2024
Final
21 de novembre de 2025
Lloc
Cateb - Barcelona
Horari
Divendres, de 16 a 19 h
Modalitat
Presencial/Videoconferència
Hores
123
Preu
2.950€
Preu col·legiats: 2.065€ · + Info

Tens dubtes?

Cateb Building School pot ajudar-te a triar la millor opció formativa.

Telèfon

932 40 20 60

Horari

De dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h

Continguts

Presentació

Què aprendràs

Aprendràs a realitzar un anàlisi i modelat energètic.

Seràs capaç de fer un diagnòstic energètic de l'envolupant i de fer propostes que impliquin una millora del comportament.

Aprendràs a fer un diagnòstic energètic de les instal·lacions i a fer propostes per millorar el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i elèctriques.

Adquiriràs coneixements sobre l'energia solar fotovoltaica i seràs capaç de fer un dimensionat.

Aprendràs eines que impliquin una millora i reducció de la demanda energètica (Passihaus, nZEB).

Coneixeràs les subvencions Next Generation i aprendràs a realitzar la tramitació i gestió de subvencions, i el predimensionat i estimació econòmica d'una intervenció.

 

El programa

 1. Aproximació a la Rehabilitació Energètica.
  1. Rehabilitació Energètica i conceptes energètics bàsics.
  2. Normativa de referència en Rehabilitació energética.
  3. Punt de partida: Auditoria energètica prèvia.
  4. Interpretació de dades de certificats energètics.

 2. Anàlisi i modelat energètic previ.
  1. Eina HULC de certificació energètica com a punt de partida.
  2. Modelat energètic. HULC.
  3. Modelat de solucions passives (HULC).
  4. Modelat de les instal·lacions (HULC).

 3. Ajust de la demanda energètica (Envolupant).
  1. Diagnòstic energètic de l'Envolupant.
  2. Millora del comportament de l'envolupant tèrmica: Tancaments opacs i Aïllaments, Ponts tèrmics i finestres, Hermeticitat i Ventilació.
  3. Aplicació de solucions bioclimàtiques – passives.
  4. Simulació de millores a la demanda energètica (modelat amb HULC).

 4. Ajust del rendiment energètic (Instal·lacions).
  1. Diagnòstic energètic de les Instal·lacions.
  2. Millora del rendiment de les instal·lacions tèrmiques.
  3. Millora del rendiment de les instal·lacions elèctriques.
  4. Simulació de millores de rendiment energètic – instal·lacions (modelat amb HULC).

 5. Reducció del consum energètic (renovables).
  1. Fonts de producció energètica in-situ.
  2. Aproximació a l’energia solar fotovoltaica.
  3. Dimensionat bàsic de la producció energètica.
  4. Simulació de millores de producció energètica – instal·lacions (modelat amb HULC).

 6. Eines de simulació i quantificació energètica.
  1. Aplicació del concepte Passivhaus en projectes de Rehabilitació.
  2. Estratègies Passivhaus aplicades: casos pràctics.
  3. Casos pràctics de modelat de solucions passives.
  4. Casos pràctics de simulació d'instal·lacions tèrmiques.
  5. Eines de Simulació Energètica Avançades (PowerBI, Cypetherm, etc.)

 7. Execució i Manteniment d’edificis nZEB.
  1. Bones pràctiques d'execució d'obra d'edificis nZEB.
  2. Bones pràctiques de manteniment d'edificis nZEB.
  3. Estratègies de projecte per arribar al nZEB: casos practics.
  4. Monitorització energètica i telegestió d'edificis.
  5. Casos pràctics de monitorització energètica.
 1. Aspectes econòmics en rehabilitació energètica.
  1. Subvencions Next Generation i OTR.
  2. Comercialització de la Rehabilitació Energètica i predimensionat i estimació econòmica.
  3. La tramitació i gestió de subvencions Next Generation.
  4. Analisis de costos de cicle de vida d'un edifici.
  5. Eines per la viabilitat econòmica del projecte de Rehabilitació Energètica. 
  6. Models de negoci a partir de la Rehabilitació Energètica.

Metodologia i avaluació

Metodologia

El curs es realitzarà per videoconferència (zoom).


L’àrea de formació del Cateb imparteix formació certificada amb la ISO 9001:2015 de gestió de la qualitat, aquesta és una de les millors garanties que podem oferir per aconseguir els objectius que ens proposem.


El contingut del programa formatiu està impartit per un claustre de professors que combinen la seva activitat professional amb la docència. Això ens permet actualitzar contínuament els continguts del programa en funció de les normatives del sector, de les necessitats de l’entorn laboral i mostrar als nostres alumnes la problemàtica diària d’aquesta especialitat.Aquesta metodologia permet a l’alumne potenciar les seves capacitats i desenvolupar els seus coneixements i habilitats.


El seguiment del curs es realitzarà a través del campus virtual del col·legi (www.campusapabcn.cat). Des del campus tindràs accés a la videoconferència, al material del curs, articles d'interès, notícies ... També podràs compartir amb companys i formadors, consultes o informacions a través dels fòrums amb les que ús pugueu enriquir professionalment.
Durant tot el curs tindràs el suport de la secretaria acadèmica per resoldre totes les teves consultes.

Avaluació

Farem una avaluació contínua; perquè puguis treure el màxim rendiment de la formació et demanarem l’assistència al 80% de les classes. Analitzarem el grau d’aprofitament proposant casos pràctics que es desenvoluparan a l’aula, amb l’ajut del professor, perquè siguis capaç d’aplicar els coneixements a casos reals

Equip docent

Especialistes en rehabilitació i en temes energètics . Especialistes en instal·lacions, energies renovables.

Óscar Subirats Rebull

Director

Arquitecte Tècnic col·legiat i Enginyer Industrial. Certified Energy Manager (CEM ®) i CMVP® (EVO). Especialista en sistemes energètics i implantació de sistemes de monitorització energètica.

Roger Bancells Chaler

Professor

Arquitecte Tècnic col·legiat. Administrador de l'empresa Bancells Ecotècnics SL, empresa especialitzada en instal·lació d'energia solar fotovoltaica.

Eva Bonet

Professor

Arquitecta Tècnica. Coordinadora de l'Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR).

Bega Clavero

Professor

Graduada en Ciències i Tecnologies de l'Edificació, col·legiada. Màster en Arquitectura i Sostenibilitat. Postgrau en Direcció d'Execució d'Obra. Passivhaus Tradesperson Certificada. Responsable de projectes a Praxis.

Laia Cunill

Professor

Enginyera de Materials. Màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat. Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït. Consultora en arquitectura sostenible. Experiència en assessorament en edificació sostenible.

Maria Isabel Gabarró i Bertran

Professor

Dra. Arquitecta, especialitzada en Direcció Estratègica en Arquitectura, Disseny i la indústria de la Construcció. Professora i Directora del Master's Degree in Architecture & Design Business Management, School of Architecture UIC Barcelona.

Jordi Marrot Ticó

Professor

Arquitecte Tècnic col·legiat. Director de l’àrea tècnica del Cateb.

Xavier Martínez i Tomeo

Professor

Enginyer Industrial. Postgrau en climatització (UPC). Membre fundador de l’ACI, Associació de consultors d’Instalꞏlacions. Director Tècnic de BIS SYSTEMS.

Sergi Pérez Cobos

Professor

Arquitecte i arquitecte tècnic. Assessor BREEAM i Verde. Expert en auditories energètiques. Actualment Tècnic especialista de l’oficina de transició energètica a AMB.

Narcís Ramos

Professor

Responsable Grans Obres i Posada en marxa. TFM Energia Solar Fotovoltaica. Des de 2010 treballant a Grupo Comsa, fent Instal·lacions Fotovoltaiques (disseny, càlcul, posada en marxa). Des de 1996 experiència en renovables, principalment fotovoltaica.

Marc Rodríguez

Professor

Enginyer industrial. Màster en Data Science. Especialista en monitorització energètica i Internet of Things. Actualment responsable d’operacions d’energia i digitalització a COMSA Service.

Propers cursos