Cercar Error
Postgrau
Postgrau Gestió i Coordinació BIM: Eines Digitals en Projecte i Obra
Amb aquest Postgrau desenvoluparàs una visió estratègica que et permetrà utilitzar les eines digitals en el dia a dia a l'obra de manera més eficient i efectiva.
Detalls del Postgrau
Inici
18 d’octubre de 2024
Final
1 de febrer de 2025
Lloc
Cateb - Barcelona
Horari
Divendres de 16 a 20 h i dissabtes de 9 a 13 h
Modalitat
Videoconferència
Hores
88
Preu
2.200€
Preu col·legiats: 1.540€ · + Info

Tens dubtes?

Cateb Building School pot ajudar-te a triar la millor opció formativa.

Telèfon

932 40 20 60

Horari

De dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h

Continguts

Presentació

A qui va dirigit

Arquitectes Tècnics i professionals del sector de l'edificació que vulguin aprofundir en la metodologia de treball BIM. Tècnics que vulguin aprofundir en l'ús d’eines digitals i de gestió de dades.

Què aprendràs

 • Aprofundir en el Model BIM: Brindar als participants una comprensió exhaustiva del Building Information Modeling (BIM) i les seves aplicacions pràctiques en la gestió de projectes i execució d'obres.
 • Visió Estratègica en Construcció: Desenvolupar competències per a que els professionals de la construcció apliquin eficaçment les eines digitals en el seu treball diari en obra.
 • Integració de la Direcció d'Execució amb BIM: Explorar com la Direcció d'Execució s'integra amb el model BIM, millorant la coordinació i comunicació entre tots els agents del procés constructiu.
 • Habilitats en Eines Digitals Avançades: Equipar els participants amb les habilitats per manejar les eines digitals més innovadores per a la planificació, control, seguiment i solució de problemes en projectes.
 • Promoció de Tecnologies BIM per a Decisions Informades: Fomentar l'ús de tecnologies BIM com a eina essencial per a decisions ben fonamentades, optimització de recursos, i millora de la qualitat i productivitat en construcció.
 • Domini d'Estàndards i Protocols BIM: Familiaritzar als participants amb els estàndards i protocols clau en BIM, assegurant una gestió eficaç de la informació i col·laboració entre els agents de la construcció.
 • Preparació per a la Digitalització en Construcció: Capacitar els professionals per encarar els desafiaments i aprofitar les oportunitats que presenta la digitalització en la indústria de la construcció, alineant-se amb les tendències actuals del mercat.
 • Enfocament Pràctic i Actualització Continua: Promoure l'actualització constant i millora contínua dels coneixements professionals, amb un enfocament pràctic adaptat a la realitat del sector.
 • Treball en Equip i Col·laboració Multidisciplinària: Incentivar el treball en equip i la col·laboració multidisciplinària, establint una cultura BIM integradora que millori la comunicació efectiva entre els diferents perfils professionals en un projecte.
 • Formació de Professionals en Gestió BIM: Contribuir a la creació de professionals altament qualificats i competents en l'àmbit de la gestió i coordinació BIM, preparant-los per liderar la transformació digital en la indústria de la construcció i afrontar els reptes futurs.

Motius per fer aquest postgrau

 • Aplica les eines digitals per saber gestionar dades de projecte i obra.
 • Aplica eines de gestió de models BIM.
 • Aconsegueix extreure amidaments d'un projecte i integrar totes les dades en un model BIM.
 • Fes la gestió i anàlisi de dades amb Excel.

El programa

Mòdul 1 – Gestió i coordinació de dades digitals de projecte i obra (60 h)


 • Modelatge i gestió Revit Arhitecture Bàsic.
 • Intercanvi de dades; visualitzadors; gestió de la informació; IFC.
 • Navisworks, concepte de federació de models, gestió del model, interferències. Extracció i intercanvis de dades amb el model
 • Eines de comunicació. Formats estándar de comunicació
 • Altre programari de coordinació.
 • Eines BIM en la Direcció d'Execució de l'obra, control de qualitat de l'obra, as-built.
 • Eines BIM en la Seguretat i Salut de l'obra.
 • La planificació de l'obra. Simulació de l'execució de l'obra. Lean Construction.

Pràctic Gestió

 • Gestió de les interferències amb Navisworks.
 • Generació de documentació (vistes, plànols, filtres i plantilles); navegador de projecte.
 • El Pla d’Execució BIM (PEB).
 • Resolució d'incidències en el model global.

Objectius del Mòdul 1: Gestió i Coordinació de Dades Digitals de Projecte i Obra

 • Domini del Modelatge i Gestió BIM: Capacitar els estudiants en l'ús de Revit Architecture per al modelatge BIM, incloent la creació i gestió de models arquitectònics.
 • Intercanvi i Gestió de Dades: Ensenyar com intercanviar i gestionar dades a través de visualitzadors i formats estàndard, amb un enfocament especial en el format IFC.
 • Coordinació de Models amb Navisworks: Instruir sobre el concepte de federació de models, la gestió del model i la detecció d'interferències, així com l'extracció i intercanvi de dades amb el model.
 • Eines de Comunicació i Coordinació: Introduir altres programaris de coordinació i eines de comunicació estàndard en BIM, en especial format de intercanvi BCF.
 • Aplicació BIM en la Direcció d'Execució d'Obra: Enfocar en l'ús de BIM per al control de qualitat, la seguretat i la salut en l'obra, així com en la planificació i simulació de l'execució de l'obra.
 • Pràctica en Gestió de Models BIM: Realitzar pràctiques de gestió de les interferències, generació de documentació i resolució d'incidències en models BIM.


Mòdul 2 – Gestió de dades de projecte i obra (8 h)


 • La gestió de dades (Excel i Power Query, introducció a llenguatge Python).
 • Anàlisi de dades i creació de models de dades (Power BI, Power Pivot).

Pràctic Gestió de dades

 • Gestió de les dades amb Excel, Power Query, Power BI i Power Pivot.
 • Predimensionats mètrics
 • Enginyeria de dades, extracció i intercanvi de dades digitals en el model. Anàlisi, conclusió i preses de decisió.

Objectius del Mòdul 2: Gestió de Dades de Projecte i Obra

 • Gestió Avançada de Dades: Ensenyar l'ús d'eines com Excel, Power Query i introducció al llenguatge Python per a la gestió de dades. Introducció Macros i llenguatge VBA per a Excel.
 • Anàlisi i Modelatge de Dades: Capacitar en l'anàlisi de dades i la creació de models de dades utilitzant Power BI i Power Pivot.
 • Pràctica en Gestió i Anàlisi de Dades: Realitzar pràctiques en la gestió, anàlisi i enginyeria de dades, incloent la presa de decisions basada en l'anàlisi de dades.

Mòdul 3 – Amidaments (20 h)


 • Extracció d'amidaments del model. Mètriques.

Pràctic Amidaments

 • Extracció d'amidaments del model. Mètriques (TCQ2000, Mamba).

Objectius del Mòdul 3: Amidaments i Mètriques BIM

 • Extracció d'Amidaments del Model BIM: Instruir sobre com extreure amidaments i mètriques del model BIM.
 • Pràctica en Amidaments BIM: Realitzar pràctiques d'extracció d'amidaments i mètriques utilitzant eines específiques com TCQ2000 i Mamba.

Metodologia i avaluació

Metodologia

El curs es realitzarà per videoconferència (zoom).


L’àrea de formació del Cateb imparteix formació certificada amb la ISO 9001:2015 de gestió de la qualitat, aquesta és una de les millors garanties que podem oferir per aconseguir els objectius que ens proposem.


El contingut del programa formatiu està impartit per un claustre de professors que combinen la seva activitat professional amb la docència. Això ens permet actualitzar contínuament els continguts del programa en funció de les normatives del sector, de les necessitats de l’entorn laboral i mostrar als nostres alumnes la problemàtica diària d’aquesta especialitat.Aquesta metodologia permet a l’alumne potenciar les seves capacitats i desenvolupar els seus coneixements i habilitats.


El seguiment del curs es realitzarà a través del campus virtual del col·legi (www.campusapabcn.cat). Des del campus tindràs accés a la videoconferència, al material del curs, articles d'interès, notícies ... També podràs compartir amb companys i formadors, consultes o informacions a través dels fòrums amb les que ús pugueu enriquir professionalment.
Durant tot el curs tindràs el suport de la secretaria acadèmica per resoldre totes les teves consultes.

Avaluació

És condició necessària per a superar el curs, l'assistència a un 80% de les classes, i presentar i aprovar els casos pràctics que es vagin plantejant al llarg del postgrau.

Equip docent

Els professors són professionals en actiu que combinen la seva activitat professional amb la docència. Això ens permet actualitzar contínuament els continguts del programa.

Rafael Capdevila Becerra

Professor

Enginyer d’Edificació i Arquitecte Tècnic col·legiat. Team Leader Tècnics G3. Director acadèmic Postgrau BIM Manager. Project Leader European Building Summit. Certificat en Lean Project Management per Instituto Lean Management.

Marcel Pallarès Gorgues

Professor

Graduat en Arquitectura i Edificació. Màster en BIG Data i Business Intelligence. Postgrau BIM Manager. Project Manager i BIM Manager a Tècnics G3.

Propers cursos