Cercar Error
Postgrau
Postgrau Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció
Al postgrau trobaràs els coneixements, la metodologia i les eines necessàries per dur a terme amb correcció i eficiència la tasca de coordinador de seguretat seguint la normativa vigent.

Aconsegueix una de les dues beques per import 280€ d'ASP Corredoria. Més informació al link https://www.cateb.cat/creixement-i-formacio/beques-asp-formacio/
Detalls del Postgrau
Inici
22 de maig de 2024
Final
11 de desembre de 2024
Lloc
Cateb - Barcelona
Horari
Dimecres, de 16 a 20 h.
Modalitat
Presencial/Videoconferència
Hores
200
Preu
2.800€
Preu col·legiats: 1.960€ · + Info

Tens dubtes?

Cateb Building School pot ajudar-te a triar la millor opció formativa.

Telèfon

932 40 20 60

Horari

De dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h

Continguts

Presentació

A qui va dirigit

Tècnics que vulguin fer de coordinadors de seguretat i salut laboral o vulguin complementar la seva formació en l'àmbit de la coordinació de seguretat. Estudiants o recent titulats que volen iniciar-se en aquesta especialitat.

Què aprendràs

En el curs de Coordinació de Seguretat i Salut en la Construcció, els alumnes adquireixen les competències, actuals i futures,  necessàries per liderar amb excel·lència  com a Coordinador de Seguretat.

Aprendràs a vetllar, amb total garanties de responsabilitat, pel compliment del Pla de Seguretat i Salut a l’obra.

Avaluaràs riscos i validaràs la idoneïtat de les solucions i alternatives que proposa el contractista.

Els coordinador de Seguretat i Salut es converteix en impulsor de la cultura de seguretat en cada fase del projecte. Aquesta formació, no només desglossa els riscos en diverses activitats constructives, sinó que també inspira a motivar els equips a integrar la seguretat amb passió i dedicació, en tots els tipus d'obres, ja sigui nova construcció, rehabilitació o reparació.

Motius per fer aquest postgrau

Un professional que faci el Postgrau de Coordinació de Seguretat i Salut en la Construcció obtindrà, no només coneixements tècnics, sinó també una oportunitat única de creixement personal en un entorn que et parlarà de necessitats actuals i tendències futures.

Desenvoluparà no només habilitats tècniques sinó també una comprensió profunda de la responsabilitat i la importància de la seguretat en la construcció. A través de la pràctica en casos reals i projectes, l'alumne connecta amb aquesta missió vital de protegir vides i contribuir al benestar dels treballadors, donant sentit i propòsit al seu treball diari.

Aquesta formació millora les oportunitats professionals, ja que les empreses busquen professionals ben preparats sobre la seguretat en el sector de la construcció.

El programa

Data d’inici: 17/04/2024

Data de fi: 06/11/2024

Horari: Dimecres, de 16 a 20 hores

Hores: 200 h.

Es faran les vacances de Setmana Santa.

Calendari subjecte a possibles modificacions

 

Programa:

Mòdul 1. La coordinació de Seguretat ( 12 hores presencials)

 • La Seguretat i Salut. Prevenció de Riscos Laborals
 • La Coordinació de Seguretat i Salut
 • Perfil professional del coordinador. Coneixements i habilitats necessàries
 • Missió, funcions, tasques i responsabilitats

Mòdul 2. Les habilitats humanes del coordinador (8 hores presencials)

 • Lideratge: poder d’influència i inspiració cap a l’acció
 • Habilitats comunicatives: escolta activa i donar i rebre feedback
 • Tècniques de comunicació assertiva
 • Pautes per a la prevenció i resolució de conflictes
 • Principis i recursos per negociar i arribar a acords efectius

Mòdul 3. Normativa en matèria de Seguretat (12 hores presencials)

 • Normativa de Prevenció de Riscos Laborals d’aplicació en les obres de construcció
 • Responsabilitats penals, administratives i civils

Mòdul 4. Metodologia de la coordinació (28 hores: 12 hores presencials i 16 hores a distància)

 • El coordinador de seguretat i salut:
  • Objectius de la seves funcions i tasques. Quines taques no ha desenvolupar un CSS.
  • Quins agents intervenen en el procés constructiu? Quina incidència tenen a les tasques de CSS.
 • Integració de la prevenció a les obres de construcció:
  • Fase d’inici i de disseny (Coordinació en Fase de projecte i Anàlisi del projecte i de l’ESS, informe Lorent…).
  • Fase de contractació (Coordinació en Fase d’execució)
  • Fase de planificació de les tasques (Aprovació del pla de seguretat i salut)
  • Fase d’execució de les obres (com desenvolupar part de l’art. 9 de, RD 1627/97, tipologies de reunions d’obra, procediment de l’ús del llibre d’incidències en paper i electrònic, paralització de les obres, coordinació d’activitats empresarials…)
  • Fase de final de les obres (procediments i actuacions a seguir, actuació a seguir en les actuacions posteriors després de la recepció definitiva de les obres…).
 • Confecció d’ofertes d’assistència tècnica professional per a la coordinació de Seguretat i Salut, tant a fase de projecte com execució d’obra. Classe amb pràctica.
 • Que hem de fer en cas d’un accident o un incident a l’obra?, metodologia a seguir des de l’àmbit del coordinador de seguretat i salut. Classe amb pràctica.

Mòdul 5. Mitjans de Seguretat i Salut (20 hores: 8 hores presencials i 12 hores a distància)

 • Implantació en obra. Tancaments
 • Proteccions col·lectives i EPI’s.
 • Mitjans auxiliars d’utilització preventiva. Bastides. Maquinària.

Mòdul 6. Condicions de Seguretat en el procés constructiu (20 hores: 8 hores presencials i 12 hores a distància)

 • Moviments de terra, fonaments, estructures, cobertes, tancaments, acabats, instal·lacions. Obra civil. Obres en diferents entorns (hospitalari/sanitari, industrial, comercial, etc)

Mòdul 7. Coordinació de Seguretat en obres de rehabilitació ( 12 hores: 4 presencials i 8 hores a distància)

 • Integració de la prevenció a les obres de construcció sense projecte. (Definició d'obra, segons el marc legislatiu actual, que es defineix com obra AMB projecte i SENSE projecte i obligacions i bones pràctiques dels agents intervinents a les obres, així com la documentació a requerir i presentar. Normativa legal d’aplicació).
 • La seguretat en obres de rehabilitació, manteniment i conservació i enderroc:
 • Amiant als edificis, que cal fer?

Mòdul 8. Medi ambient i qualitat (4 hores a distància)

 • Residus, Amiant i Medi ambient
 • ISO 18001

Mòdul 9. Eines digitals per a la Coordinació de Seguretat (8 hores presencials)

Introducció a les Eines Digitals en la Coordinació de Seguretat i Salut, navegació i anàlisis models BIM

 • Visió general de les eines digitals en la construcció.
 • Introducció al BIM i la seva rellevància en la coordinació de seguretat i salut.
 • Principis bàsics de la gestió de dades digitals. Federació de dades
 • Tècniques de navegació dins d'un model BIM.
 • Identificació i anàlisi d'elements crítics per a la seguretat i salut en el model.
 • Ús de software específic per a la visualització i anàlisi de models BIM.

Interpretació de Projectes i Anàlisi de Riscos. Gestió de dades

 • Metodologies per a l'anàlisi de riscos utilitzant informació digital.
 • Estratègies per a la interpretació de projectes des d'una perspectiva de seguretat.
 • El Pla de Seguretat i Salut i la seva integració amb eines digitals.
 • Millora de la comunicació amb diferents agents mitjançant l'ús de dades digitals.
 • Cas pràctic d'anàlisi de riscos sobre model BIM.

Mòdul 10. Cas pràctic (12 hores presencials)

 • Desenvolupament d’un cas pràctic de coordinació de Seguretat i Salut

Mòdul 11. Projecte de coordinació (72 hores a distància)

Metodologia i avaluació

Metodologia

En primer lloc, el postgrau s’impartirà en format híbrid, algunes classes seran presencials i altres seran per videoconferència mitjançant la plataforma zoom. L’alumne podrà decidir si vol seguir les classes de forma presencial o a través de videoconferència.


Combinem la teoria i la pràctica. El professorat trasllada a l’aula, de manera pedagògica, els casos pràctics reals en els quals ha treballat i a partir dels mateixos s’estableixen els procediments teòrics i pràctics.


Treballem amb el campus de què disposa el col·legi www.campusapabcn.cat, en el qual podreu desenvolupar la vostra vida acadèmica, des de connectar-vos a les classes, baixar-vos el material, crear fòrums de debat i/o participar en ells, estar en contacte permanent amb els companys del curs, el professorat i la coordinadora del curs.

Avaluació

Per a que puguis treure el màxim rendiment de la formació serà necessària una assistència mínima del 80% i la realització d’un cas pràctic basat en els mòduls impartits que permetran demostrar els coneixements i les habilitats adquirides durant el postgrau.

Equip docent

Josep Augé i Anguita

Director

Arquitecte tècnic col·legiat. Coordinador de seguretat en obra pública i privada. Membre de la comissió de seguretat i salut del Cateb. Sergent de Bombers de la Generalitat de Catalunya, membre del Grup Especial GREC dels Bombers de la Generalitat.

Ivan Arias Triguero

Professor

Graduat en Prevenció i Seguretat Integral. Tècnic Superior en PRL. Expert en Seguretat i Salut. Mediador.

Raiza Botini Guevara

Professor

Enginyera Tècnica d’Obres Públiques. Tècnica Superior en PRL. Coordinadora de Seguretat i Salut en obres d’edificació, túnels i transports i obra civil. Supervisora i Coordinadora de Coordinadors de Seguretat i Salut. Health & Safety Manager.

Rafael Capdevila Becerra

Professor

Enginyer d’Edificació i Arquitecte Tècnic col·legiat. Team Leader Tècnics G3. Director acadèmic Postgrau BIM Manager. Project Leader European Building Summit. Certificat en Lean Project Management per Instituto Lean Management.

Natalia Crespo Belmonte

Professor

Arquitecta tècnica col·legiada. Màster en PRL. Coordinadora de Seguretat i Salut a SGS Tecnos, SA, especialitzada en obres de rehabilitació. Membre de la comissió de seguretat i salut del CAATEEB.

Elena Iborra Martínez

Professor

Psicòloga, Coach, Professora de desenvolupament competencial a Euncet Business School i formadora d'habilitats directives.

Ares Perera Coll

Professor

Enginyera Tècnica d'Obres Públiques. Tècnica Responsable del Sistema Integrat de Gestió de l’empresa Infraestructures.cat
Auditora interna de sistemes de gestió de Qualitat i Mediambiental. Membre de la Unitat de Suport Tècnic de l’ITeC.

Propers cursos