Cercar Error
Pràctica professional Avantatges Eines informàtiques

Descompte col·legial en el programa CCOBRA

Avantatge col·legial en la compra del programa CCOBRA de programació i seguiment del control de qualitat dels productes de les estructures de formigó segons el Codi Estructural

Els col·legis de l’Arquitectura Tècnica de Múrcia i València han desenvolupat conjuntament una eina informàtica, CCOBRA, que permet realitzar la programació i seguiment del control de qualitat dels productes de les estructures de formigó segons el Codi Estructural.

L’aplicació CCOBRA permet per als productes que formen part de les estructures de formigó (formigó, elements prefabricats de formigó estructural, acer per a armadures elaborades en obra, ferralla i armadures normalitzades), realitzar una programació del control sobre la base dels criteris de grandària màxima dels lots, tipus i característiques d’aquests productes.

Com a resultat d’aquesta programació, s’obté en format editable l’estudi de la programació (memòria, pressupost i plec de condicions) així com les fitxes de recepció dels productes. Aquests documents són importants amb el Codi Estructural, atès que permeten coordinar amb el constructor i promotor, que assajos són imprescindibles i que documents haurà de recaptar i proporcionar el constructor durant l’execució.

Una vegada iniciada l’obra, CCOBRA permet al DEO introduir les dades que proporciona el laboratori sobre el control experimental, així com realitzar els càlculs del control de la conformitat d’aquests i les seves accions derivades, si fos necessari. També permet introduir els documents del control documental de cadascun dels productes.

En finalitzar l’estructura, el DEO podrà generar les fitxes de resultat del control que recullen les dades i conformitat del control realitzat, així com un dossier de documentació del control realitzat que inclourà tots els documents que s’han desat al llarg de l’obra. Tota aquesta documentació podrà ser dipositada per l’Arquitecte Tècnic en el seu col·legi per a la seva tramitació.

L’aplicació CCOOBRA ja està disponible al preu de 200 € + IVA. En aquests moments, i fins el 7 de juliol, hi ha una opció de descompte del 50% (100€ +IVA) i a partir del dia 8 juliol el descompte serà del 15 % (170€ + IVA). L’aplicació es pot obtenir a través de la web . Aquesta llicència es pot instal·lar en dos equips, és perpètua i no comporta pagaments anuals.

Perquè es formalitzi el descompte únicament han d’identificar-se com a col·legiats de Barcelona i el descompte s’aplica directament.

Es pot ampliar informació sobre aquest programa en aquest enllaç es pot accedir a la sessió gravada de la jornada que es va desenvolupar el dia 1 de juliol sobre el control del formigó segons el nou Codi Estructural i l’eina CCObra.

PUBLICITAT