Cercar Error

Taller educatiu
Amb la casa sí que s’hi juga

Taller per a escoles de primària

Amb la casa sí que s’hi juga

Taller guiat per un monitor on es treballen els temes de l’eficiència energètica en els edificis de forma didàctica i participativa, mitjançant senzills experiments i exemples pràctics.
La rehabilitació d’un habitatge servirà com exemple per conèixer materials i recursos. Un espai per experimentar amb els elements i construir un habitatge més confortable i energèticament sostenible aplicant mesures de millora per reduir els consums.

L’objectiu d’aquest taller és fer conèixer la importància de l’estalvi d’energètic i descobrir les possibilitats d’eficiència energètica que ens ofereix un habitatge. Es tracta d’aportar als nens i als joves uns valors i coneixements que els permetin entendre la relació entre habitatge i l’energia i així utilitzar-los més eficientment.”

Informació pràtica

 • Durada del taller: 1:30h
 • Adreçat a: nens i nenes de 8 a 12 anys i pares
 • Escoles: Nivells de 3r a 6è

Continguts

Tema 1. L’habitatge

 • Concepte d’habitatge: A través de preguntes i exemples es defineix que és una casa i què li demanem que ens aporti.
 • Construir habitatges i la seva relació amb el clima: La comparació entre dos tipus de construccions extremes ens ajudaran a comprendre la adaptació al clima, per intentar entendre perquè els edificis es construeixen d’una manera i que el clima n’és un gran responsable.
 • Elements per millorar les nostres condicions amb el clima: A través de diferents mostres de materials comprendrem quins són els materials naturals i artificials amb els que es construeixen les cases, coneixerem els diferents tipus de materials de l’envolupant: aïllants, i la importància dels vidres com aïllants. Manipulació dels materials i experiments que ens ajudaran a comprendre tot plegat.

Tema 2. L’energia

 • Concepte d’energia : Es defineix el concepte de forma general i l’esforç que comporta la seva obtenció.
 • Mesurar l’esforç per aconseguir energia: A través d’una prova podrem experimentar el cost de la producció de l’energia.
 • Quanta energia consumeix una casa?: Veurem quins són els principals elements que consumeixen energia a casa. S’invita als nens a determinar els consums de cada aparell.

Tema 3. La rehabilitació energètica

La rehabilitació energètica a través del Joc interactiu Amb la casa sí que s’h juga

Material necessari per desenvolupar el taller

 • 2 taules per posar el material i fer les demostracions/experiments.
 • Espai per posar una bici.
 • Cadires pels assistents (20-25).
 • Endoll.
 • Projector i ordinador (opcional).