Cercar Error
L'Informatiu Espai empresa

Eficàcia de l’inhibidor de corrosió de MBCC de Sika

L’inhibidor de corrosió migratori MasterProtect 8000 CI és un líquid transparent sobre la base de silà òrgan funcional que s’aplica sobre la superfície del formigó de manera ràpida i senzilla, mitjançant brotxa, corró o ambpolvorització a baixa pressió.

Promocionat per Sika -

Després de 18 anys, l’efectivitat de l’inhibidor de corrosió, MasterProtect 8000 CI, continua actuant en les estructures de la Fundació Miró, on els estudis realitzats per IETcc (Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja) han demostrat que continua frenant el procés de corrosió de les reparacions realitzades en el terrat de la Fundació en el 2005, aconseguint que la velocitat de corrosió continuï mantenint l’acer de l’armat per sota del llindar de despassivació.

Per a arribar a aquestes conclusions es van realitzar mesures electroquímiques de corrosió in situ, prèvies al tractament del producte MasterProtect 8000 CI, en les
estructures afectades. A més es va realitzar una avaluació de l’estat de corrosió, mitjançant les mateixes tècniques electroquímiques 7, 10, 14 i 18 anys després de l’aplicació del tractament amb l’inhibidor.

Després de 18 anys, podem veure clarament que s’ha detingut la corrosió i que el client realment ha aconseguit el que esperava: conservar l’edifici tal com va ser construït en el seu moment, incrementant la seva durabilitat fins a 28 anys.

MasterProtect 8000 no sols és capaç de reduir la velocitat de corrosió de les armadures en més d’un 90%, sinó que alhora aconsegueix augmentar la resistència del formigó sobre el qual s’aplica.

MasterProtect 8000 CI
L’inhibidor de corrosió migratori MasterProtect 8000 CI és un líquid transparent sobre la base de silà òrgan funcional que s’aplica sobre la superfície del formigó de manera ràpida i senzilla, mitjançant brotxa, corró o ambpolvorització a baixa pressió. El producte queda fix a lamatriu del ciment i a la superfície metàl·lica i no s’elimina en cas de pluja.

La seva baixa viscositat, inferior a la de l’aigua, i la seva formulació a base de silans, afavoreixen la difusió d’aquests inhibidors fins a l’armat, aconseguint un efecte polifuncional.

MasterProtect 8000 no sols és capaç de reduir la velocitat de corrosió de les armadures en més d’un 90%, sinó que alhora aconsegueix augmentar la resistència del formia la sostenibilitat de les mesures de rehabilitació, ja que el seu ús va permetre evitar la generació de 180 tones de residus sòlids i la seva fórmula especial va fer possible estalviar més de 40 tones d’emissions de CO2.

PUBLICITAT