Cercar Error
Pràctica professional certificació energètica rehabilitacio rehabilitació energètica

El Geoportal Edificios Eficientes (Miteco) ha ampliat les dades de certificats energètics a tot el territori nacional.   

El geoportal “EdificioEficientes” permet cercar dades de certificats energètics de totes les comunitats, ampliant-se ara a les comunitats autònomes que faltaven per incorporar.

L’eina del Geoportal “EdificiosEficientes” del “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico” (Miteco) ha ampliat la seva base de dades incorporant les comunitats autonòmiques d’Andalusia, Illes Balears, Illes  Canàries, Cantàbria, Comunitat Valenciana i Navarra,  completant així les dades de tot el territori nacional.

La plataforma permet accedir al mapa de cada localitat i conèixer gràficament, seguint el codi oficial de colors i lletres de l’etiquetatge energètic dels edificis, el certificat que correspongui als immobles. Si disposen de certificat, s’indica si està caducat, si no ho tenen encara, es facilita una estimació de la qualificació energètica que podria tenir basat en els immobles similars de la zona.


A més de la cerca de certificat  energètic segons adreça, el Geoportal també mostra una fotografia de l’immoble i inclou enllaços a la web sobre certificació energètica d’edificis de la comunitat autònoma i a la web amb les ajudes a la rehabilitació energètica, així com consells per a reduir el consum d’energia i les emissions de CO₂.


Les comunitats autònomes són les administracions competents per a registrar i recaptar la informació relativa als certificats d’eficiència energètica dels edificis. El Reial decret 390/2021 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiència energètica de los edificios, estableix que els certificats inscrits en les comunitats autònomes es recopilaran en un registre centralitzat, ja desenvolupat i gestionat pel Miteco, en el qual a partir d’ara queden pendents únicament les dades de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, que no publiquen les dades de certificació energètica d’edificis.

Segons les últimes dades disponibles, a tancament de 2021, a Espanya hi havia 4,6 milions de certificats energètics d’edificis. Catalunya és la comunitat amb major nombre de certificats, amb 1,13 milions, seguida per Madrid i la Comunitat Valenciana, amb 0,73 i 0,72 milions, respectivament.

L’esborrany d’actualització del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima, remès recentment a la Comissió Europea, eleva el nombre d’habitatges rehabilitats a 1,37 milions en 2030 i estableix l’objectiu de que els edificis consumeixin un 73% d’energia renovable al final de la dècada.

Podeu accedir al Geoportal en aquest enllaç.

Trobareu l’esborrany d’actualització del PlaNacional Integrat d’Energia i Clima en aquest enllaç.

PUBLICITAT