Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional emergències Legislació i normativa protecció

Entra en vigor l’actualització de la Norma Bàsica de Protecció Civil

El Reial Decret 524/2023, de 20 de juny, que aprova la nova Norma Bàsica de Protecció Civil, deixarà sense efectes el Reial Decret 393/2007, de 23 de març, relatiu a la Norma Bàsica d'Autoprotecció dins l’àmbit estatal

A data 11 de juliol, entra en vigor el Reial Decret 524/2023, pel qual s’aprova la Norma Bàsica de Protecció Civil, aprovat pel Consell de Ministres el passat 20 de juny i que ve a substituir l’anterior norma que data de l’any 1992.

El document recull el contingut mínim i els criteris generals per a l’elaboració dels plans de protecció civil per tal de millorar la coordinació i eficàcia de les actuacions de les diferents Administracions Públiques en la gestió i actuació de les possibles situacions d’emergència i catàstrofes.

A l’únic Annex del Decret es troba el catàleg dels 10 riscos que han de ser objecte de planificació de protecció civil, que són: inundacions, terratrèmols, sisme submarí, riscos volcànics, fenòmens meteorològics adversos, incendis forestals, accidents en instal·lacions o processos en els quals s’utilitzin o emmagatzemin substàncies químiques, biològiques, nuclears o radioactives, accidents d’aviació civil, accidents en el transport de mercaderies perilloses, risc bèl·lic.

Amb aquest Reial Decret, queda derogada la Norma Bàsica de Protecció Civil, aprovada pel Reial Decret 407/1992, així com el Reial Decret 1378/1985, sobre mesures provisionals per a l’actuació en situacions d’emergència en els casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública.

Així mateix, en el termini de 4 anys, s’adaptaran totes aquelles Directrius derivades de l’anterior normativa, entre les quals s’inclou el Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicades a activitats que poden donar origen a situacions d’emergència, per tant, quedarà derogada la normativa per a l’elaboració de plans d’autoprotecció dins de l’àmbit estatal (recordem que a Catalunya, el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, així com el contingut d’aquestes mesures està regulat pel Decret 30/2015, de 3 de març).

PUBLICITAT