Cercar Error
Vull col·legiar-me
L'Informatiu ACV DAPS fusta Materials

És la fusta un material sostenible?

Què és més sostenible? Utilitzar una bossa de plàstic o de paper? Una samarreta de cotó 100% natural o de fibra artificial?

Escrit per -

Bé, tothom sap que una fibra natural és d’entrada preferible a les fibres artificials i en alguns aspectes és així. Però en el cultiu del cotó es fan servir pesticides que tenen impacte ambiental en el sòl i són necessaris més de 10.000 litres d’aigua per al cultiu de les fibres d’1 kg de cotó. L’holandès Arjen Hoekstra, el pare del concepte de petjada hídrica, estima[1] que per a fabricar una samarreta de cotó de 250 grams de pes es requereixen uns 2.900 litres d’aigua. Amb tota aquesta informació, continuaries pensant que es tracta d’un bon producte i compraries una samarreta de cotó 100% natural?

Per a desenvolupar una economia baixa en carboni, és essencial que es pugui avaluar i triar productes amb baix contingut en carboni. Això, al seu torn, requereix informació fiable de l’impacte ambiental. Aquesta informació pot trobar-se en la Declaració Ambiental de Producte (DAP).

Les  DAP, o per les seves sigles en anglès EPD, són ecoetiquetes de tipus III, és a dir informació de paràmetres ambientals obtinguts mitjançant, l’anàlisi de cicle de vida (ACV) i certificades per una tercera part independent. Constitueixen el document més valuós per a conèixer el veritable comportament ambiental d’un producte de construcció, i són una eina fonamental per a aconseguir una edificació més sostenible.

És evident que no podem comparar si no disposem de dades objectives i quantitatives. Eines com ara l’anàlisi de cicle de vida i les declaracions ambientals de producte ens poden ajudar a decidir si, per exemple, productes de la fusta com un tauler contraxapat, un tauler OSB o un tauler de pi massís son més o menys sostenibles i avaluar els seus impactes ambientals.

Impacte ambiental de la fusta, com a material

Si pensem en la fusta com a material, té característiques pròpies que fan que el puguem classificar com a material de baix impacte ambiental, però més enllà de les seves propietats, quina és la seva trajectòria en termes d’impacte ambiental a partir de les etapes de vida útil? Quin és el procés de fabricació que segueix un determinat producte? Els productes de fusta d’un determinat fabricant, a un lloc determinat i per a un ús determinat seguint uns processos de fabricació tenen uns impactes ambientals específics.

El cicle de vida dels productes de fusta es divideix en les següents fases: l’extracció i processament de la fusta verge, la manufactura de productes de fusta, la fase d’ús en construcció i, per concloure, el final de vida útil, que pot implicar el reciclatge o valorització de residus.

Cadascuna d’aquestes etapes comporta una sèrie d’impactes ambientals. L’extracció pot afectar els ecosistemes forestals, mentre que els processos de manufactura poden generar emissions i consumir energia. En la fase d’ús, consideracions com són la durabilitat i el manteniment entren en joc, i finalment, les opcions al final de la vida útil dels productes de fusta – sigui reutilització, reciclatge o residus – també porten associades diverses implicacions ambientals.

A partir de les Declaracions Ambientals de Producte es proporciona una visió clara i objectiva de l’impacte ambiental de la fusta en cada etapa del cicle de vida. Aquesta anàlisi quantitativa permet als professionals de la construcció, com els arquitectes tècnics, prendre decisions orientades a la sostenibilitat, seleccionant productes de fusta que estiguin en línia amb els objectius i valors ambientals. També es contribueix a fomentar pràctiques sostenibles a la indústria de la fusta, recolzant aquelles empreses i productes compromesos amb la reducció de petjada ambiental.


[1] Dades extretes del llibre Globalización del agua, de Arjen Y. Hoekstra y Ashok K. Chapagain.   

PUBLICITAT