Cercar Error
Visats Visats

Fitxa de materials del Consejo

Implantació de la fitxa de materials del Consejo

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España va acordar la implantació de la Ficha estadística de materiales en la tramitació del visat/registre de les direccions d’execució d’obres dins de l’àmbit de la LOEper a l’obtenció de dades estadístiques estatals dels materials  emprats en aquestes obres. Els col·legiats hauran d’emplenar aquesta Ficha estadística de materiales al web del Consejo, on hauran d’informar  dels materials definits en el projecte i els que finalment s’han posat en l’obra.

El Col·legi, en el moment de l’alta del visat/registre, validarà l’existència d’aquesta informació demanant el número de codi de barres obtingut una vegada emplenada la fitxa al web del Consejo. Aquesta validació es farà en el moment de l’alta de l’expedient i serà imprescindible per a procedir a la tramitació de l’expedient. En finalitzar l’obra, en el tràmit del certificat final d’obra, també caldrà emplenar la part corresponent a la finalització.

En el nostre àmbit territorial,  aquesta fitxa només té efectes d’estadística de materials per al Consejo, i no forma part del protocol català de visat de la documentació de seguiment del control de qualitat dels materials, atès que a Catalunya disposem d’altres impresos adaptats a la normativa autonòmica i estatal  sobre el control de qualitat (el de “Programa de Control de qualitat” i el de “Relació de controls i els seus resultats”). Per aquest motiu, no es modifica el tràmit del visat/registre de la direcció d’execució de l’obra, tot i que, addicionalment, es requerirà el número del codi de barres que apareix a la part superior de la Fitxa,  una vegada s’hagi emplenat aquesta en  l’aplicatiu web del  Consejo.

El Col·legi ha preparat un manual explicant pas a pas com obtenir i informar aquestes dades als vostres expedients, i emplenar la Ficha de materiales del Consejo.

Accès Fitxa de materiales del Consejo

Manual Fitxa de materials del Consejo

PUBLICITAT