Cercar Error
Pràctica professional medi ambient Professió sostenibilitat

Guia per a l’organització d’esdeveniments sostenibles, una nova oportunitat per l’arquitectura tècnica

El dia 15 de desembre de 2022 la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic va presentar la Guia per a l’organització d’esdeveniments sostenibles.

L’organització d’esdeveniments té un impacte ambiental considerable, tant pel que fa a l’ús de recursos com pel que fa a la generació d’emissions i de residus. Per tal d’organitzar un esdeveniment sostenible i contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, és necessari que el compromís amb la sostenibilitat sigui un aspecte considerat en tots les fases de l’esdeveniment, des de la planificació fins a la cloenda. Un esdeveniment sostenible, d’acord amb el Programa pel Medi Ambient de les Nacions Unides (PNUMA), és aquell que es dissenya, organitza i implementa de manera que minimitzi els impactes ambientals socials i econòmics negatius, i deixi un llegat positiu en la comunitat que l’allotja. El compromís amb la sostenibilitat és un aspecte que cal incloure en totes les fases de l’esdeveniment, des de la planificació fins a la cloenda.

Per assolir-ho és necessari elaborar un Pla de sostenibilitat de l’esdeveniment. Des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic s’ha elaborat la Guia d’esdeveniments sostenibles, una guia per incorporar criteris de sostenibilitat en esdeveniments, tant públics com privats, i contribuir així a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 2030) als quals s’ha compromès el Govern de Catalunya, a través del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2023 a Catalunya. 

La Guia que es va presentar el passat 15 de desembre de 2022, recull criteris i exemples pràctics per organitzar esdeveniments amb l’objectiu de minimitzat el seu impacte ambiental. Aquesta és una nova oportunitat laboral per als professionals de l’arquitectura tècnica formats i interessats en l’àmbit de la sostenibilitat.

Troba tota la formació en sostenibilitat que t’ofereix el Cateb.

Descarrega’t la Guia per a l’organització d’esdeveniments sostenibles.

PUBLICITAT