Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional ACV DAP declaracions ambientals de productes EPD Productes sostenibles sostenibilitat

La utilització de les DAPs, per l’elecció i compra de productes amb baixa petjada de carboni.

Cada cop és més habitual la utilització de les Declaracions Ambientals de Productes (DAP, en anglès EPD), per la presa de decisions en el sector de la construcció.

Aquest mes s’ha fet públic que a les obres públiques dels governs federals dels Estats Units d’Amèrica (EUA) s’ha decidit que s’hagin d’utilitzar les DAPs per a comprar materials de construcció amb una baixa petjada de carboni. Aquesta decisió la porta a terme l’Administració de Serveis Generals d’EUA (US General Service Administration (GSA)). Aquest organisme va ser creat l’any 1949 per ajudar a gestionar i donar suport a les agències dels governs dels estats federals dels EUA. Funciona com una mena de centralització de compres. El 99% del seu pressupost surt de la negociació que realitzen amb les empreses del mercat del preu de compra dels productes pel Governs federals dels EUA.

Per tal de contribuir en la descarbonització del parc edificat, GSA ha establert límits per als productes de construcció amb baix contingut de carboni. Pel moment aquests límits s’apliquen al formigó, el ciment, la ceràmica, l’asfalt, l’acer i el vidre. L’elecció d’aquests materials no es aleatòria, sinó que es deguda a que aquests productes es fabriquen en alts forns, que són grans consumidors d’energia per la seva combustió i on la font energètica és fòssil. Segons l’Agencia Internacional de l’Energia, i segons Chatman House, la industria del ciment és actualment la responsable del 8% de les emissions globals generades per l’home.

Els límits que ha fixat GSA s’han de complir en els projectes d’obra pública que els govern federals dels EUA hagin de portar a terme. Per portar-ho a terme aquesta agència ha assignat 2.150 milions de dòlars per adquirir materials amb baix contingut de carboni per a projectes de construcció i rehabilitació dels projectes d’obra publica amb finançament dels governs federals. El paràmetre que s’ha decidit utilitzar per a decidir la compra és el del potencial d’escalfament global (GWP) i el document d’on extreure aquesta dada i que s’acceptarà per a garantir el compliment són les declaracions ambientals de producte (DAP), específiques dels productes, verificades per un tercer i registrades en un programa operador, com són les DAPcons que administra el Cateb. Aquesta notícia la podeu consultar en la publicació de LinkedIn de Building Transparency i en l’enllaç dels requisits de material de baix carboni incorporat que ha publicat l’Administració de Serveis Generals dels Estats Units.

Per la seva banda, a Europa s’està elaborant en aquest moments la modificació del Reglament de Productes de la Construcció. En la darrera presentació que es va realitzar el dia 12 de juny, s’ha especificat que el càlcul del potencial d’escalfament global (GWP) s’haurà d’incloure en la declaració de prestacions del marcatge CE dels productes i que el document d’on extreure aquesta dada seran les declaracions ambientals de producte (DAP). Les families de productes amb els que s’està treballant són els mateixos que els EUS: el ciment, l’acer, la ceràmica, etc… També es va esposar que la reglamentació tècnica de cada Estat membre de la UE, és la que establirà els requisits i la obligatorietat  pel càlcul de les emissió de l’energia embeguda dels materials en els projectes d’edificació.

Tot plegat marca un camí ben clar on el càlcul de la petjada agafa un protagonisme important i on les declaracions ambientals de productes es converteixen en el vehicle de comunicació indispensable per fer-ho possible.

PUBLICITAT