Cercar Error
Vull col·legiar-me
Serveis i Productes
Determinació carbonatació laboratori

Determinació a laboratori de la fondària de carbonatació d’una mostra de formigó

Les armadures del formigó armat estan protegides front la corrosió gràcies a la reserva alcalina del formigó.

Aquesta reserva alcalina, amb els anys, evoluciona i disminueix d’exterior a interior degut al contacte del CO2 de l’atmosfera, que transforma l’hidròxid de calç (reserva alcalina) amb carbonat càlcic. Quan la reacció arriba a l’armadura, aquesta queda desprotegida front la corrosió i, per tant, en cas que a l’entorn de la biga hi hagi humitats importants, es produirà corrosió de l’armat.

La realització de l’assaig es basa en un mètode on en determina el nivell de carbonatació d’un formigó respecte l’armadura amb la prova de la fenolftaleïna.

Preu públic 48,40€
Preu membres Cateb 45,98€

Preguntes freqüents

Tens dubtes? Contacte

1 - En què consisteix la prova de determinació de la fondària de carbonatació del formigó al laboratori?

La realització de l’assaig es basa en un mètode on en determina el nivell de carbonatació d’un formigó respecte l’armadura amb la prova de la fenolftaleïna.

2 - Què cal fer abans d'extreure la mostra?

Cal fer una observació general del conjunt i triar la zona d’on extreure la mostra. En general, quan es vol obtenir una mostra d’una bigueta, és preferible extreure mostres de les zones on la humitat ha pogut accelerat la degradació de l’element estructural com ara: sotateulada, sota terrat, sota banys o cuines, galeries, safareig, façanes, balcons, sota dipòsits, terra-sostres, etc…. En el cas que, per a l’extracció de la mostra, s’hagi d’obrir el cel ras, es recomana deixar un registre per a observacions posteriors.

3 - D'on extreure la mostra?

Cal extreure una mostra de l’element constructiu del qual es vol fer la prova. La particularitat que ha de tenir la mostra és que s’ha de poder veure la marca de l’armadura, ja que l’assaig s’ha de referenciar de la cara exterior de la mostra fins la zona de l’armat (no tallar en cap cas l’acer d’armar).

En el cas de biguetes cal evitar, per no debilitar la biga, extreure la mostra tant de l’extrem (on es recolza amb el mur) com del centre (lloc on l’esforç resistent de la bigueta és màxim).

En el cas que, per a l’extracció de la mostra, s’hagi d’obrir el cel ras, es recomana deixar un registre per a observacions posteriors.

4 - Quin tamany ha de tenir la mostra?

El volum de la mostra quedarà definit per la cara exterior del formigó i la marca de la barra d’armar

5 - Quin és el procediment que s'ha de seguir per fer l'assaig?

Cal portar la mostra de la biga que es vol analitzar en una bossa o recipient i omplir el full de petició que et pots descarregar aquí, si no pots descarregar-lo, en portar la mostra a la seu del Cateb o a les delegacions, et donarem el full per omplir.

6 - On s'ha de portar la mostra?

A la seu central del Cateb o en alguna de les seves delegacions.

 

Barcelona . Bon Pastor 5. Barcelona

Horari de dilluns a dijous de 9 a 17h, divendres de 9 a 15h

Delegacions: Consulta els horaris i els terminis de recollida de mostres

Mataró. Carrer d’en Xammar, 2

Vilafranca del Penedès . Plaça del Penedès, 3r. 4a planta

Manresa. Plana de l’Om, 6

Vic. Rambla del Passeig, 71

Terrassa. Carrer Colom, 114, 1a planta (Vapor Universitari)

Granollers. Carrer Josep Piñol, 8

7 - Quan trigaran els resultats?

Un cop realitzat l’anàlisi de laboratori s’envia el resultat per correu electrònic. El temps de rebuda és d’entre 10 a 15 dies.