Cercar Error
Vull col·legiar-me
Serveis i Productes
Determinació clorurs

Determinació de clorurs en el formigó

La presència d’una elevada quantitat de clorurs en el formigó acompanyada de la presència d’humitat, pot provocar corrosions importants i per tant reduir secció de l’armat amb la conseqüent pèrdua de capacitat mecànica.

L’ió clorur total aportat pels components del formigó no excedirà dels límits següents:
– Obres de formigó pretesat: 0,2 % del pes del ciment.
– Obres de formigó armat o obres de formigó en massa que contingui armadures per reduir la fissuració: 0,4% del pes del ciment.
En el cas de formigons exposats a ambients XD o XS els valors anteriors es reduiran al 0,1% del pes de ciment per a obres de formigó pretensat i 0,2% per a obres de formigó armat.

(Codi Estructural, art.33.1).

 

Preu públic 217,80 €
Preu membres Cateb 206,91 €

Preguntes freqüents

1- Què cal fer abans d'extreure la mostra?

Cal fer una observació general del conjunt i triar la zona d’on extreure la mostra. En general, quan es vol obtenir una mostra d’una bigueta, és preferible extreure mostres de les zones on la humitat i els canvis tèrmics poden haver accelerat la degradació de l’element estructural com ara: sotateulada, sota terrat, sota banys o cuines, galeries, safareig, façanes, balcons, sota dipòsits, terra-sostres, etc….

2- D'on extreure la mostra?

Cal extreure una o diverses mostres de l’element constructiu del qual es vol fer la prova.

En el cas de biguetes cal evitar, per no debilitar la biga, extreure la mostra tant de l’extrem (on es recolza amb el mur) com del centre (lloc on l’esforç resistent de la bigueta és màxim).

També es pot extreure una mostra d’una zona sana si es vol avaluar la presència del ió clor de zones sanes i comparar resultats.

En el cas que, per a l’extracció de la mostra, s’hagi d’obrir el cel ras, es recomana deixar un registre per a observacions posteriors.

3 - Quin tamany ha de tenir la mostra?

Cal extreure una o diverses mostres de l’element constructiu del qual es vol fer la prova. Volum aproximat mínim de la mostra de 5x4x2cm.

4 - Quin és el procediment que s'ha de seguir per fer l'assaig?

Cal portar la mostra de la biga que es vol analitzar en una bossa o recipient i omplir el full de petició que et pots descarregar aquí, si no pots descarregar-lo, en portar la mostra a la seu del Cateb o a les delegacions, et donarem el full per omplir.

5 - On s'ha de portar la mostra?

Cal portar la mostra a la seu central del Cateb o en alguna de les seves delegacions.

 

Barcelona . Bon Pastor 5. Barcelona

Horari de dilluns a dijous de 9 a 17h, divendres de 9 a 15h

Delegacions: Consulta els horaris i els terminis de recollida de mostres

Mataró. Carrer d’en Xammar, 2

Vilafranca del Penedès . Plaça del Penedès, 3r. 4a planta

Manresa. Plana de l’Om, 6

Vic. Rambla del Passeig, 71

Terrassa. Carrer Colom, 114, 1a planta (Vapor Universitari)

Granollers. Carrer Josep Piñol, 8

6- Quan trigaran els resultats?

Un cop realitzat l’anàlisi de laboratori s’envia el resultat per correu electrònic. El temps de rebuda és d’entre 10 a 15 dies.