Cercar Error
Vull col·legiar-me
Serveis i Productes
Test ciment aluminós

El test del ciment aluminós és un servei creat per determinar si una mostra de formigó conté o no ciment aluminós

Es basa en un mètode on es determina el tipus de conglomerat utilitzat per fabricar l’element constructiu, mitjançant un assaig de laboratori basat en la prova de l’oxina de BRE.

El resultat d’un test aluminós confirma o desmenteix la presència de ciment aluminós, basant-se en l’anàlisi de la mostra analitzada en el laboratori. Aquesta mostra es correspon a un element constructiu del qual s’ha extret la mostra (generalment bigueta), però no pressuposa que els altres elements constructius de l’edifici s’hagin construït amb ciment aluminós, ni que l’edifici o l’habitatge estigui en mal estat. Tampoc determina l’estat de degradació, la pèrdua de resistència, el grau de transformació o de carbonatació, etc.

La representativitat del resultat respecte els elements constructius similars de l’edifici, està en funció de la quantitat de mostres extretes de l’habitatge o edifici i dels criteris de selecció d’aquestes (cal considerar que una mostra no és representativa de tot l’habitatge o edifici).

Preu públic 67,76€
Preu membres Cateb 56,92€

Preguntes freqüents

Tens dubtes? Contacte

1 - Què cal fer abans d'extreure la mostra?

Cal fer una observació general del conjunt i triar la zona d’on extreure la mostra. En general, quan es vol obtenir una mostra d’una bigueta, és preferible extreure mostres de les zones on la humitat i els canvis tèrmics poden haver accelerat la degradació de l’element estructural com ara: sotateulada, sota terrat, sota banys o cuines, galeries, safareig, façanes, balcons, sota dipòsits, terra-sostres, etc…. En el cas que, per a l’extracció de la mostra, s’hagi d’obrir el cel ras, es recomana deixar un registre per a observacions posteriors al test aluminós.

2 - D'on extreure la mostra?

Cal extreure una o diverses mostres de l’element constructiu del qual es vol saber si ha estat fabricat amb ciment aluminós.

En el cas de biguetes cal evitar, per no debilitar la biga, extreure la mostra tant de l’extrem (on es recolza amb el mur) com del centre, lloc on l’esforç resistent de la bigueta és màxim. En tots els casos, l’extracció ha d’evitar el tall de les armadures.

3 - Quin tamany ha de tenir la mostra?

Volum aproximat de la mostra de 3x4x2cm. Si el volum de la mostra que s’aporta te un volum inferior, no es pot garantir que es pugui realizar l’assaig

4 - Quin és el procediment que s'ha de seguir per fer l'assaig?

– Cal registrar-se com a usuari en la plataforma, que podeu trobar a l’apartat de proves de laboratori, de la botiga tècnica de la web del Cateb: https://www.cateb.cat/serveis-tecnics/botiga-tecnica/proves-de-laboratori/

Els col·legiats accedeixen amb la mateixa contrasenya que utilitzen per accedir a l’oficina virtual.

 

– Un cop fet el registre, s’ha de seguir les indicacions que apareguin en la plataforma per donar d’alta la sol·licitud de la prova de laboratori. El resultat del test es correspon a la mostra analitzada, i per aquest motiu, cal que cada mostra que s’hagi d’analitzar es correspongui a la biga o bigueta que es vulgui analitzar. No es poden barrejar mostres de bigues o biguetes diferents en un mateix test aluminós. Cal revisar que no hi hagi errades en les dades facilitades sobre la mostra, el resultat del test contindrà les dades facilitades i no es poden modificar un cop realitzat l’anàlisi.

 

– A continuació, cal fer el pagament que es fa a través d’una plataforma de pagament on-line o càrrec en compte als col·legiats.

 

– Un cop s’hagi fet el pagament, apareixerà una numeració que serveix per identificar cada mostra que s’ha d’analitzar. Si no es té impressora s’ha d’apuntar manualment el número assignat en cada sobre o bossa en la qual es porti la mostra. Cada mostra ha d’estar en una bossa individual amb tancament, o en un sobre.

 

– Cal portar la mostra a la seu central del Cateb o a alguna de les seves delegacions.

 

– Un cop feta l’anàlisi de la mostra en el laboratori es rebrà un correu electrònic amb el test aluminós. El termini habitual de l’assaig és d’entre 5 a 7 dies des de què s’ha rebut la mostra. Aquest informe es pot visualitzar i descarregar també des de l’espai del test aluminós sempre que es vulgui.

5 - On s'ha de portar la mostra?

Un cop hem registrat la mostra i fet el pagament a través del web. Cal portar la mostra de formigó que es vol analitzar, a la seu central del Cateb o en alguna de les seves delegacions.

 

Barcelona . Bon Pastor 5. Barcelona

Horari de dilluns a dijous de 9 a 17h, divendres de 9 a 14:30h

 

Consulta els horaris i els terminis de recollida de mostres

Mataró. Carrer d’en Xammar, 2

Vilafranca del Penedès . Carrer Cal Bolet 4 (cantonada C/ Migdia)

Manresa. Plana de l’Om, 6

Vic. Rambla del Passeig, 71

Terrassa. Carrer Colom, 114, 1a planta (Vapor Universitari)

Granollers. Carrer Josep Piñol, 8

 

6 - Quan trigaran els resultats?

Un cop feta l’anàlisi de la mostra en el laboratori es rebrà un correu electrònic amb el test aluminós. El termini habitual de l’assaig és d’entre 5 a 7 dies des de què s’ha rebut la mostra. Aquest informe es pot visualitzar i descarregar també des de l’espai del test aluminós sempre que es vulgui.

7 - Què puc fer si el resultat és positiu?

En el cas de que el sol·licitant de test aluminós requereixi d’un estudi més aprofundit pot sol·licitar els serveis d’un arquitecte tècnic. En el cas que li faci falta contactar amb un arquitecte tècnic pot posar-se en contacte amb el servei de borsa de treball del Cateb clicant aquí. https://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/cerca/encarrecs/Pagines/contactar-tecnic.aspx