Cercar Error
Pràctica professional

El Llibre de l’edifici digital, una nova eina de gestió de l’edifici

El llibre de l’edifici digital (LED) és una nova eina que apareix per revolucionar la gestió del manteniment dels edificis. És la primera eina digital amb un enfoc integral i a temps real del manteniment dels edificis d’habitatges que, a més, permet la interoperabilitat entre usuaris

El llibre de l’edifici és un document clau en el camp de l’arquitectura i la construcció. És una eina de gestió i control que conté tota la informació rellevant sobre un edifici des del punt de vista tècnic, administratiu i legal.

És una eina fonamental per a la gestió i el manteniment de l’edifici al llarg del temps.  Proporciona una referència completa per a propietaris, gestors de propietats, professionals de la construcció i qualsevol persona que tingui alguna relació amb l’edifici en qüestió.

Podem dir que el llibre de l’edifici és com l’historial mèdic del nostre habitatge. S’hi relacionen tant el resultat de les inspeccions que s’han realitzat a l’edifici com el pla de manteniment previst, amb la data que s’han de revisar o canviar els diferents elements que en formen part. 

El manteniment adequat i l’actualització constant del llibre de l’edifici són essencials per garantir la seguretat, longevitat i el bon estat de conservació del nostre habitatge.

Què és el llibre de l’edifici digital LED?

El llibre de l’edifici digital (LED) és una nova eina que apareix per revolucionar la gestió del manteniment dels edificis. És la primera eina digital amb un enfoc integral i a temps real del manteniment dels edificis d’habitatges que, a més, permet la interoperabilitat entre usuaris. Representa una revolució en la convergència de la tecnologia i l’edificació contemporània. Una oportunitat sense precedents perquè el tècnic gestor de manteniment assumeixi un paper proactiu a la revolució digital de l’edificació.

El llibre de l’edifici digital LED constitueix una eina de redacció i de gestió per documentar la vida de l’edifici en els aspectes tècnics i administratius. Serveix també per informar sobre les pautes necessàries per fer un ús correcte de cada edifici i facilitar la planificació de les activitats de manteniment per allargar-ne la vida útil. També per preservar-ne les característiques inicials durant el major temps possible o planificar-ne la renovació.

Què permet fer el llibre de l’edifici digital?

  • Digitalitzar la informació de l’edifici i convertir la informació en dades.
  • Tenir la informació en un entorn accessible i promoure la circularitat i la sostenibilitat.
  • Facilitar un mecanisme de manteniment dinàmic de gestió integral.

Quins són els avantatges?

El LED, com a eina que permet gestionar els edificis de forma digital, integral i en temps real, ajuda a promoure la cultura del manteniment preventiu, amb la qual cosa s’allarga el cicle de vida dels edificis. En conseqüències en redueix l’impacte ambiental i els costos de reparació.

A més, LED permet disposar de la informació actualitzada i accessible per a tots els usuaris per facilitar la interoperativitat al sistema de gestió, com ara la informació guardada en un núvol sempre estigui disponible i protegida; i permeti accedir als continguts des de qualsevol dispositiu i navegador.

Accedeix a l’eina

PUBLICITAT