Cercar Error
Vull col·legiar-me
Idoneïtat tècnica idoneïtat tècnica

MODIFICACIÓ DE L’ORPIMO

Modificació de l'ORPIMO que fa que el règim d'intervenció dels expedients d'enderroc canvïi

Modificació de l’ORPIMO que fa que el règim d’intervenció dels expedients d’enderroc canvïi

El dia 28 d’octubre de 2022 ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) l’Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció municipal en les obres (ORPIMO) en relació amb la modificació dels seus annexos.

Respecte als enderrocs d’edificis no catalogats es canvia el règim d’intervenció de Comunicat diferit a Llicència, per tant a l’hora de fer la consulta prèvia final al portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona desapareix l’actuació O-2c.

D’altra banda també desapareix la O-1i que era l’actuació per enderroc d’edificis catalogats i apareixen les actuacions O-1i1 i la O-1i2 que són enderroc d’edificis catalogats i no catalogats respectivament.

Els informes d’idoneïtat emesos abans de l’entrada en vigor de la modificació seran vigents mentre no caduquin ni el propi informe ni la consulta prèvia en base al que s’ha fet.

Tots els informes d’idoneïtat que es demanin a partir de l’entrada en vigor de la modificació hauran de ser amb una nova consulta prèvia, inclús aquells que ja s’havia fet la sol·licitud i que encara no s’havien tramitat (sol·licituds en estat d’esborrany, resolució d’incidències i enviats)

 Per a més informació, podeu entrar a  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a la Transparència de l’Ajuntament de Barcelona

PUBLICITAT