Cercar Error
Pràctica professional Musaat

Musaat augmenta sense cost el capital assegurat per danys materials de la pòlissa de R.C. Professional a tots els mutualistes col·legiats

Aquesta millora es vehicula a través de la pòlissa col·lectiva del Col·legi. És, per tant, un benefici exclusiu per a tots els tècnics col·legiats del Cateb.

Musaat, la mútua especialitzada en assegurances de responsabilitat civil Professional per al sector de la construcció, ha anunciat les millores previstes per a l’any 2024. Com a novetat important cal destacar que, mitjançant la pòlissa col·lectiva del Col·legi, Musaat amplia el capital assegurat de la pòlissa de R.Civil Professional del Tècnic, per reclamacions per danys materials i sense cap cost, augmentant o doblant el capital assegurat que el Tècnic tingui a la seva pòlissa. Cal recordar que el Cateb ja ofereix un capital assegurat per reclamacions per danys personals de 3.000.000€ per anualitat, sense cap cost i per a tots els mutualistes que disposen de pòlissa de R.C. Professional individual.

Amb aquest nou avantatge addicional, tots els mutualistes col·legiats podran aconseguir una segona capa de protecció per anualitat o per sinistre, de forma totalment gratuïta.  En el cas dels mutualistes amb menys de 5 anys d’antiguitat dins de la mutua, l’ampliació de la cobertura serà del 50% de la suma assegurada. A partir dels 5 anys, la pòlissa de segona capa arriba fins al 100% de la suma assegurada. En aquest cas, doncs, Musaat dobla la cobertura de la suma assegurada.

Quan la pòlissa de segona capa s’atorgui per anualitat, es podrà utilitzar en un sol sinistre o en diversos, però sempre considerant que, com a màxim, a cada anualitat de prima podrà disposar de l’import assignat com a 2a capa. Quan la pòlissa de segona capa s’atorgui per sinistre, s’aplicarà el capital de garantia a cadascun dels sinistres rebuts quan la indemnització superi l’import contractat a la capa primària (pòlissa individual – RCA11).

Benefici exclusiu per a col·legiats

És important destacar que aquesta segona capa addicional que millora les condicions de la pòlissa de responsabilitat civil sense cap cost addicional, es vehicula a través de la pòlissa col·lectiva de Col·legis professionals, on el prenedor és el Cateb. És, per tant, un benefici exclusiu per a tots els tècnics col·legiats del Cateb. Estan assegurats tant les noves altes com els reingressos, així com els mutualistes que ja estiguessin en cartera

Per tal d’acollir-se a aquesta millora, serà condició indispensable que l’assegurat no redueixi la cobertura per l’any 2024 ni pels següents tres exercicis. En el cas que demanis una reducció, no podràs disposar d’aquesta segona capa addicional.

Musaat fixarà l’import de la segona capa sobre la base de:

  • La suma assegurada contractada a la capa primària (RCA11)
  • Els anys totals d’antiguitat a la pòlissa de RC Professional (RCA11):
    • De 0 a 5 anys d’antiguitat. 50% de la suma assegurada contractada a la capa primària per anualitat dassegurança
    • De 5 a 10 anys d’antiguitat. 100% de la suma assegurada contractada a la capa primària per anualitat d’assegurança
    • Més de 10 anys d’antiguitat. 100% de la suma assegurada contractada a la capa primària per sinistre.

PUBLICITAT