Cercar Error
Pràctica professional amiant Habitatge saludable rehabilitacio seguretat i salut

Nou impuls del Govern per erradicar l’amiant a Catalunya

El Govern crea el Programa temporal per al desplegament i la implementació de l'estratègia d'erradicació de l'amiant a Catalunya.

S’ha publicat al DOGC l’ACORD GOV/253/2022, de 29 de novembre, pel qual es crea el Programa temporal per al desplegament i la implementació de l’estratègia d’erradicació de l’amiant a Catalunya.

El Programa durarà 3 anys i té per objecte desplegar i implementar les principals línies i actuacions estratègiques acordades per la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya (CEAC), com són:

  1. L’elaboració i aprovació del Pla Nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya.
  2. Donar suport i l’assessorament tècnic per a l’elaboració del Projecte de llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya.
  3. L’elaboració del Cens d’amiant i de materials que contenen amiant (MCA) a tot el territori de Catalunya.

El Govern insisteix, que per eliminar l’amiant cal la implicació de totes les administracions catalanes, institucions, ciutadania i dels sectors socioeconòmics.

Aquestes línies d’actuació estan alineades amb l’objectiu de la Unió Europea per tal d’eliminar l’amiant abans del 2032 tant els edificis públics com privats.

En relació aquest punt, cal recordar que recentment, es va publicar la llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular, en la que incorpora una disposició addicional que estableix que en el termini d’un any, es a dir, a l’abril de 2023, els ajuntaments elaboraran un cens d’instal·lacions i emplaçaments amb amiant incloent un calendari que planifiqui la seva retirada i, en tot cas, estableix que les instal·lacions o emplaçaments de caràcter públic amb major risc hauran de ser gestionades abans de 2028.

PUBLICITAT