Cercar Error
Vull col·legiar-me

Notícies

seguretat i salut

Pràctica professional

El Consell de la UE vota a favor de reduir els límits d’exposició a l’amiant

Amb aquest acord es preveu la reducció dels límits d’exposició laboral a l’amiant per a la protecció dels treballadors

Escrit per ljornet

Més informació
Pràctica professional

Publicat el VII Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció

Us facilitem un recull d’aspectes relatius a la seguretat i salut inclosos en aquest VII CGSC

Escrit per ljornet

Més informació
Pràctica professional

Protocol d’actuació en el sector de la construcció davant els fenòmens meteorològics adversos relacionats amb les altes temperatures

La CNC, CCOO de l’Hàbitat i UGT Fica aproven aquest document per establir les actuacions necessàries per a executar els treballs enfront dels cops de calor

Escrit per ljornet

Més informació
Pràctica professional

Aprovat el primer Pla d’acció 2023-2024 per implementar l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball

La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (CNSST) ha aprovat 106 mesures per assolir els objectius de l’EESST 2023-2027

Escrit per ljornet

Més informació
Pràctica professional

Recursos tècnics per a treballs de Seguretat i Salut en rehabilitació

Ets un professional de la rehabilitació? Has de fer una rehabilitació en una zona d’afectació del radó? Has de fer un enderroc amb retirada d’elements amb amiant? T’interessen els temes de salut? Has de fer amidaments de les mesures de confort i salut? A la web del Cateb pots trobar un seguit de recursos que et poden ajudar a la teva feina.

Escrit per Ariadna Campins

Més informació

Coneixes l’Informatiu?

La revista trimestral del Cateb que t’informa de l’actualitat professional i tècnica

Vull subscriure-m'hi
Pràctica professional

Recursos tècnics per a Plans d’Autoprotecció (PAU)

Ets tècnic acreditat per a l’elaboració de Plans d’Autoprotecció? Vols acreditar-te? Quina normativa regula l’àmbit autonòmic de Catalunya i l’àmbit estatal? Coneixes les recomanacions de la Taula d’Interpretació i Desplegament dels Plans d’Autoprotecció (TID-PAU)? A la web del Cateb pots trobar un seguit de recursos que et poden ajudar a la teva feina.

Escrit per Ariadna Campins

Més informació
Pràctica professional

Prohibició de l’encapsulació i el segellat de materials que contenen amiant a Catalunya

Publicada una nova Instrucció de la direcció general de relacions laborals, treball autònom, seguretat i salut laboral relativa a l’encapsulació de materials i elements que contenen amiant a Catalunya

Escrit per ljornet

Més informació
Pràctica professional

Recursos tècnics per a treballs de Seguretat i Salut

Saps qui ha d’aportar el llibre d’incidències a obra? Haig d’escriure encara que no hi hagi una incidència? Quan haig d’enviar les anotacions a Inspecció de Treball? El col.legi disposa d’alguna eina digital per al llibre d’incidències? Cal diligenciar-lo? A la web del Cateb pots trobar un seguit de recursos que et poden ajudar a la teva feina.

Escrit per Ariadna Campins

Més informació
Pràctica professional

Radó als llocs de treball

Una jornada per conèixer l’actual normativa sobre el radó en l’entorn laboral, els efectes sobre la salut de les persones i la seva prevenció

Escrit per ljornet

Més informació
Pràctica professional

L’especialització dels professionals continua essent un dels reptes en el marc de la prevenció de riscos laborals

Un dels aspectes clau tractats a les diferents taules de debat del V Congrés Internacional de Seguretat i Salut en el Treball, on el sector de la construcció va ser un dels principals protagonistes

Escrit per ljornet

Més informació