Cercar Error
Pràctica professional Professió Radó seguretat i salut

Aprovat el Pla Nacional contra el Radó

El Consell de Ministres aprova el Pla Nacional contra el Radó

El Consell de Ministres va aprovar el passat dia 9 de gener, el Pla Nacional conta el Radó amb l’objectiu de protegir la salut de la població i les persones treballadores davant el risc d’exposició al radó.

El pla es fonamenta al voltant de 5 eixos estratègics:

1.- Coneixement i infraestructura bàsica

2.- Edificació

3.- Llocs de treball

4.- Zones d’actuació prioritària

5.- Comunicació i conscienciació.

A l’espera que surti la publicació sencera del Pla, aquesta estratègia permetran visualitzar la problemàtica de l’exposició constant de radó, i per tant poder actuar davant un problema que afecta la salut de les persones.

Amb aquest pla estratègic, esperem que es visualitzi la magnitud del problema per conscienciar a les administracions, professionals i especialment a la ciutadania.

Els arquitectes tècnics tenim un paper clau per a dur a terme gran part del que desenvoluparà aquest pla estratègic, donada la nostra capacitació per conèixer els edificis, els materials que els conformen i les diferents solucions constructives que permetrà millorar la salut de les persones.

El Cateb, està treballant i dissenyant un Test per a mesurar la concentració de radó als edificis, disponible per als tècnics i també per a la ciutadania i que en breu estarà disponible a l’apartat de “Proves de laboratori”.

PUBLICITAT