Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional construcció energia rehabilitacio sostenibilitat

Nova Directiva d’Eficiència Energètica (UE) 2023/1791

La nova directiva relativa a la Eficiència energètica (UE) 2023/1791 entrarà en vigor en 20 dies a partir de la data de publicació el 20 de setembre de 2023.

El Diari Oficial de la Unió Europea ha publicat el passat 20 de setembre la nova Directiva (UE) 2023/1791 relativa a l’eficiència energètica, adoptada pel Parlament Europeu i el Consell Europeu a inicis d’any. La nova directiva, que entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació, introdueix una sèrie de mesures per ajudar a accelerar l’eficiència energètica, inclosa l’obligació anual de renovació d’edificis del 3% a tots els nivells de l’administració pública.

Es tracta d’una Directiva Europea que caldrà ser transposada a cada Estat membre per la seva legislació pròpia. Els requisits que estableix la Directiva són requisits mínims i s’entenen sense perjudici que qualsevol Estat membre mantingui o introdueixi mesures més estrictes.

La Directiva d’Eficiència Energètica és una de les propostes del paquet ‘Fit for 55’ presentades per la Comissió Europea el juliol de 2021 (Enllaç al document de referència “paquete de medidas “objetivo 55””).


Aconseguir aquestes reduccions d’emissions en la dècada vinent és crucial perquè Europa es converteixi en el primer continent climàticament neutre del món per a 2050 i fer realitat el Pacte Verd Europeu. A més, com a part del pla REPowerEU, la Comissió va proposar el maig de 2022 una sèrie de modificacions específiques addicionals a la Directiva sobre Eficiència Energètica per a reflectir els canvis recents en el panorama energètic.Una vegada que entri en vigor, els estats membres de la UE disposaran de dos anys per a transposar la majoria dels diferents elements de la Directiva al Dret nacional.

La nova directiva inclou canvis respecte a les directives anteriors en 2018/2002 i 2012/27/UE:  

  • Estén l’obligació anual de renovació d’edificis del 3% a tots els nivells de l’Administració pública.
  • Promourà plans locals de calefacció i refrigeració en municipis més grans i augmentarà progressivament el consum eficient d’energia en subministrament de calor o fred, també en calefacció urbana.
  • Reduirà el consum final d’energia en un 11,7% per a 2030 (en relació amb l’escenari de referència de 2020). Això inclou, per a cada estat membre, el requisit de fixar la seva contribució nacional indicativa sobre la base de criteris objectius que reflecteixin les circumstàncies nacionals.
  • Augmentarà l’estalvi anual d’energia del 0,8% (actualment) al 1,3% (2024-2025), després al 1,5% (2026-2027) i al 1,9% a partir de 2028. A més, obligarà els Estats membres a donar prioritat als clients vulnerables i als habitatges socials en l’àmbit de les seves mesures d’estalvi energètic.
  • Introdueix un objectiu anual de reducció del consum d’energia del 1,9% per al sector públic en el seu conjunt i introdueix un enfocament diferent, basat en el consum d’energia, per a que les empreses tinguin un sistema de gestió energètica o realitzin auditories energètiques.
  • Inclou una nova obligació de supervisar l’eficiència energètica dels centres de dades, amb una base de dades a escala de la Unió Europea que recopili i publiqui dades.

Per a més informació aquí l’enllaç a la directiva relativa a la eficiència energètica.

Enllaç al comunicat de premsa europeu.

Enllaç al document de referència “paquete de medidas “objetivo 55””.

PUBLICITAT