Cercar Error
Pràctica professional arquitectura tècnica Investigació observatori Recerca

Observatori de la producció cientifico-tecnica de l’Arquitectura Técnica 2023

Una nova edició de l'observatori de la Producció Científica de l´Arquitectura Tècnica

Des de l’any 2018 es va publicant l’Observatori de la Producció Científica de l’Arquitectura Tècnica i l’Enginyeria d’Edificació. Aquesta publicació sintetitza i presenta les dades més significatives de la producció científica d’aquesta professió, fent múltiples enfocaments. A nivell temporal es fa un estudi històric sobre la seva evolució al llarg del temps i de l’estat actual. Aquest Observatori utilitza diverses fonts d’informació: Universitats, Col·legis Professionals i Consell, Portals de recerca, Biblioteques i Repositoris i dades aportades pels mateixos interessats.

L’edició d’aquest any es pot decarregar en PDF aquest enllaç: https://digibug.ugr.es/handle/10481/92205

Entre les dades que s’hi publiquen es pot extreure que 22 universitats imparteixen la titulació durant el curs 2023-24 a Espanya, essent un nombre estable des del curs 2021-22. Aquelles universitats que han tingut o tenen relació amb aquesta disciplina ja sigui per impartir la titulació o per tenir docents o investigadors de l´Arquitectura Tècnica i l’Enginyeria d´Edificació són 61 i el nombre de docents investigadors de l´Arquitectura Tècnica i l’Enginyeria d´Edificació estudiats són 1.114.

Els documents científics totals que estan registrats i analitzats són prop de 4.000 i s’hi presenta 76 taules i 113 gràfiques, completant un treball molt extens.

Els camps de recerca augmenten any rere any amb especial impacte en els nous reptes que es plantegen al món de la construcció: construcció industrialitzada, rehabilitació energètica, sostenibilitat, Lean i BIM construcció, medi ambient, certificats verds, economia circular, energies i materials sostenibles, intel·ligència artificial i, sobretot la gestió integral de tot el procés constructiu.

PUBLICITAT