Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional declaracions ambientals de productes eficiencia energética energia sostenibilitat

Potencial d’escalfament global i altres indicadors del MIVAU.

El MIVAU en col.laboració del GBCe va organitzar una jornada per parlar de la declaració de potencial d’escalfament global i altres indicadors ambientals obligatoris segons la DEEE amb la participació del Cateb.

El passat 21 de febrer es va celebrar una Jornada de Edificación Sostenible: Potencial de calentamiento global y otros indicadores ambientales, organitzada pel Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) en col·laboració amb el Green Building Council España (GBCe), en el que va participar l’Anna Martin, consultora en energia i sostenibilitat del Cateb, en representació del Programa de Declaracions Ambientals DAPconstrucción, administrat pel Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Barcelona (Cateb).

La jornada es va presentar en el context normatiu de la nova versió de la DEEE, la Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación. El 7 de desembre de 2023 el Consell i Parlament Europeu van signar un acord provisional que recull l’obligació de que els estats membres estableixin un sistema per a la declaració als nous edificis de l’indicador del Potencial de Calentamiento Global (PCG), que ha de quantificar les contribucions a l’escalfament global al llarg del seu cicle de vida, incloent-hi la petjada de carboni als productes utilitzats en la construcció.

Aquesta jornada marca l’impuls i la col·laboració de tots els agents del sector i de l’Administració Pública per a la declaració i regulació de les emissions de carboni incorporades i al llarg de tota la vida en els edificis, com ja ho fan els nostres veïns europeus França o Dinamarca, entre altres països de la UE. Seguint l’última versió de la DEEE, el Ministeri inclourà al Código Técnico de la Edificación un nou Documento Básico de Sostenibilidad Ambiental, segons van presentar María Teresa Verdú Martínez i Ainhoa Díez de Pablo, amb la col·laboració de Dolores Huerta Carrascosa, directora general del Green Building Council España (GBCe).

Maria Teresa Verdú Martínez, Directora General de Agenda Urbana i Arquitectura, MIVAU. Presentació de la jornada.

A la jornada es van compartir cinc taules de treball amb representants de les associacions de fabricants de materials, acadèmics, col·legis professionals, experts en anàlisi de cicle de vida, programes operadors de declaracions ambientals, instituts d’investigació, representants de programes de càlcul d’ACV, etc., per ajudar al procés d’implementació d’indicadors ambientals a la reglamentació de l’estat nacional, començant en un període inicial i fins a la transposició de la DEEE. Es va posar en comú la necessitat de descarbonitzar el sector de l’edificació i que les declaracions ambientals de producte son l’instrument clau per a la declaració i regulació de les emissions incorporades al llarg de tota la vida en els edificis.

Taules de grups de treballs amb representants d’associacions de materials, acadèmics, col·legis professionals, etc.

Les Declaracions Ambientals de Productes (DAPs) es presenten com l’eina de referència per a mesurar els impactes ambientals i per a l’obtenció de dades ambientals que ens ajudin a donar resposta a aquest nou escenari per a la declaració i regulació de les emissions de carboni incorporades així com d’altres paràmetres ambientals necessaris per al càlcul d’anàlisi de cicle de vida dels edificis i la descarbonització del nostre parc edificatori.

En aquestes taules de treball vam tenir la possibilitat de defensar:

  • La importància d’elecció de materials en base a uns criteris ambientals.
  • La importància d’establir un nivell de qualitat de dades acceptables.
  • La necessitat de professionals experts en elecció i prescripció de materials amb criteris ambientals, interpretació de dades, ACV, etc. com els arquitectes tècnics que puguin donar resposta als agents implicats en les fases de construcció i vida de l’edifici.
  • Les eines que ens aportin aquestes dades han d’estar recolzades en un marc normatiu amb una metodologia de càlcul de ACV (ISO 14040) i verificades per un tercer (UNE EN – 15804: A2+), com per exemple les declaracions ambientals de tipus III.
  • Necessitem dades específiques per a valorar l’impacte ambiental dels nostres edificis i poder actuar en funció dels resultats,

Des del Green Building Council España (GBCe), Bea de Diego Suárez, membre del àrea tècnica de l’associació conclou: “Ha sido una sesión muy didáctica, que ha contado con la implicación de todos los actores y de la que se han extraído conclusiones muy interesantes, que nos van a ayudar a promover la huella de carbono dentro de la forma de proyectar un edificio”.

Per a més informació:

Directiva de Eficiencia Energética de la Edificación UE 2023/1791

Programa DAPconstrucción – Declaraciones Ambientales de Producto

PUBLICITAT