Cercar Error
Pràctica professional cultura tècnica Presentacions de llibres Ressenyes

Presentació del llibre: Estintolaments

Presentació i ressenya del llibre "Estintolaments" a càrrec dels arquitectes tècnics i autors Gemma Muñoz i Xavier Falguera i, presentada per Juanjo Rosas autor i director de l'empresa 2PE Pilotes.

El 15 de gener va tenir lloc la presentació d’un nou llibre, en aquest cas per temes d’aforament en el nombre d’inscrits, la presentació es va fer a la sala d’actes del Cateb. El llibre presentat va ser “Estintolaments” i el van explicar els seus autors i arquitectes tècnics, Gemma Muñoz i Xavier Falguera. Els van acompanyar fent la presentació, en Juanjo Rosas, enginyer de camins, autor d’un dels capítols i director de l’empresa 2PE Pilotes.

El llibre presentat forma part de la nova col·lecció Apunts de Pràctica Professional editada pel Cateb i que pretén ser una sèrie de documents d’aplicació pràctica, molt orientats a l’exercici professional.

Ressenya de llibre

Fer obertures en murs estructurals de càrrega d’un edifici requereix un enfocament meticulós i precís, ja que qualsevol alteració mal planificada o mal executada pot comprometre la integritat de l’edifici o ocasionar danys materials, personals o a tercers.

És per això que aquesta publicació té l’objectiu de ser una guia metodològica exhaustiva i un recordatori sobre el disseny i l’execució dels estintolaments per fer obertures en murs estructurals de càrrega. En aquestes pàgines s’hi troba informació detallada sobre els principis fonamentals, les consideracions tècniques i els procediments pràctics que ha de seguir un tècnic per dur a terme aquest tipus de tasques de manera segura i eficient.

Aquest manual es planteja com una eina útil per a especialistes que vulguin entendre la forma de treball dels estintolaments per practicar obertures de forats en parets de càrrega, les verificacions estructurals i el procés constructiu. Està pensat per als tècnics o tècniques que decideixin emprendre una actuació d’aquestes característiques amb la màxima seguretat.

El llibre està estructurat amb 10 capítols. En els primers capítols trobem els objectius del manual i ens informa sobre el que hem de tenir en compte abans de fer la primera visita i a identificar i avaluar els possibles riscos per tal de fer una correcta presa de decisions.

En el cinquè i sisè capítol es fa una classificació d’obertures de forats, on es detallen els tipus d’estintolaments i les diferències entre ells i ens explica el càlcul estructural i el seu dimensionament. Aquí també trobem dos exemples de dimensionament. Un amb un perfil i l’altre amb dos perfils.

El setè capítol ens explica quin és el contingut del projecte d’estintolament, la seva documentació, memòria d’estructures, amidaments i pressupostos i els corresponents plànols.

En el següent capítol trobem l’execució de l’estintolament segons el sistema escollit les seves diferents fases. També ens explica el control de qualitat i manteniment dels estintolaments, tot això amb exemples reals.

En el novè capítol s’analitzen els efectes sobre la fonamentació existent associats a les obertures de forats en parets de càrrega a la planta base (nivell de fonamentació), plantejant actuacions de reforç en el cas que sigui necessari.

El llibre inclou bibliografia i normes d’aplicació,

Així, doncs, el llibre és un document d’ajuda per practicar forats en murs portants de paredat, maó i tapia. Amb aquest manual, s’ajuda a qui el llegeixi perquè en verifiqui totes les fases, des de la inspecció de la zona fins al manteniment posterior, passant per l’elaboració del projecte, perquè faci els càlculs necessaris per a l’execució en totes les fases de l’obra, tant l’execució pròpiament dita i el control de qualitat com el manteniment posterior.

Gemma Muñoz Soria i Xavier Falguera Valverde, arquitectes tècnics, professors i consultors d’estructures, amb una dilatada experiència acadèmica i una àmplia trajectòria professional en aquest tipus d’intervencions, s’han fet càrrec d’aquesta publicació. També hem comptat amb la col·laboració de Juan José Rosas Alaguero, enginyer de camins, canals i ports, professor col·laborador de la UPC, consultor en geotècnia i administrador de l’empresa 2PE Pilotes SL i Piloedre.

Podeu adquirir la publicació en paper a la botiga tècnica del Cateb. Aviat estarà disponible de forma digital.

També podeu consultar o agafar en préstec el llibre “Estintolaments” al Centre de Documentació del Cateb.

PUBLICITAT