Cercar Error
Pràctica professional cultura tècnica Presentacions de llibres Ressenyes

Presentació del llibre: Guia d’instal·lació de finestres

Presentació i ressenya del llibre "Guia de instalación de ventanas" presentada per Pablo Martín, director d'ASEFAVE i l'arquitecte tècnic Josep Sole.

El 5 d’octubre va tenir lloc la presentació d’un nou llibre, al Centre de Documentació del Cateb. El llibre presentat va ser la nova edició actualitzada de la “Guia de instalación de ventanas” i va ser explicada per Pablo Martín, director d’ASEFAVE i l’arquitecte tècnic Josep Sole.

En Josep Sole presenta en Pablo Martín i durant la presentació ens assessora i explica casuístiques que poden tenir les finestres relacionant-les amb l’envolupant de les façanes i el càlcul del seu aïllament. En Pablo Martín ens presenta la nova edició actualitzada de la guia d’instal·lació de finestres explicant-nos els nous continguts d’aquesta i la seva utilitat.

Ressenya del llibre

Els buits en els tancaments d’un edifici són tèrmicament, el punt més feble. La seva discontinuïtat i les diferents trobades que es donen entre els elements que el conformen s’han d’estudiar tècnicament en profunditat. Cal resoldre principalment les exigències que es deriven del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les normes UNE d’aplicació, principalment amb la resistència, il·luminació, hermeticitat, ventilació, estanquitat, aïllament acústic i tèrmic, sense obviar la resta d’exigències bàsiques contingudes als respectius Documents Bàsics del CTE. Per altra banda, en alguns casos cal solucionar les deficiències detectades en l’obra ja construïda.

Per tant, és sempre necessari estudiar amb antelació en conjunt les fusteries, vidres, persianes, llindes, suports, guies, etc., en les solucions per a les diferents façanes (amb les diferents orientacions si s’escau) d’un edifici, seguint les directrius del disseny conceptual del projecte arquitectònic, i plantejar solucions alternatives si es detecten errors o millores possibles.

És per això que la instal·lació de finestres és una de les operacions claus en l’execució de la façana, ja sigui un edifici d’obra nova com en una rehabilitació. Amb una correcta execució s’aconsegueix mantenir les prestacions amb què la finestra ha estat fabricada, així com fer-les perdurar durant tota la vida útil de la finestra.

L’objectiu de la guia és el d’informar i explicar la correcta execució i instal·lació de les finestres.

La nova edició actualitzada de la guia i editada per l’Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (Asefave) incorpora totes les novetats aportades per la nova norma UNE 85219:2023 i altres reglamentacions tècniques sobre finestres.

A part del marc normatiu i reglamentari, la guia conté tota la informació necessària per al procés d’execució de les finestres. Des de les actuacions prèvies a la instal·lació de les finestres fins a l’entrega, passant pels criteris a tenir en compte en la fase prèvia a la instal·lació i pel seu muntatge. També, explicant el control de recepció del material i de la documentació d’acompanyament i els corresponents assajos de l’obra.

Finalment, la guia inclou tres annexos relatius a les prestacions de les finestres, la documentació necessària per a l’entrada en obra i la fitxa de comprovació, així com bibliografia sobre el tema.

La guia d’instal·lació de finestres està disponible de forma digital i gratuïta. Només cal sol·licitar-la, enviant un correu electrònic a asefave@asefave.org

ASEFAVE ens ha facilitat enllaç a la presentació, material audiovisual i enllaços que es van visionar durant la presentació del llibre:

Recordeu que disposeu d’aquestes i de més publicacions sobre finestres al Centre de Documentació del Cateb.

PUBLICITAT