Cercar Error
Pràctica professional cultura tècnica Presentacions de llibres Ressenyes

Presentació del llibre: Principis en matèria d’eficiència energètica en edificació

Presentació i ressenya del llibre de la Fundació MUSAAT de "Principios en materia de eficiencia energética en edificación"

El 27 de març va tenir lloc la presentació d’un nou llibre, al Centre de Documentació del Cateb. En aquesta ocasió el llibre presentat va ser “Principios en materia de eficiencia energética en edificación”. La presentació va anar a càrrec dels arquitectes tècnics Rafael Cercós i Ibañez, president de la Fundació MUSAAT i Antonio Javier Siles Conejo, coautor del llibre. En Rafael Cercós va informar de la labor divulgadora de la Fundació a través de les seves publicacions i en Antonio Javier ens va explicar la seva trayectoria professional que l’ha portat a ser coautor d’aquest llibre. En la presentació es va obsequiar gratuïtament amb un exemplar del llibre a cada un dels assistents.

Ressenya del llibre

L’eficiència energètica dels edificis és un dels grans reptes dels pròxims anys. La transició ecològica per a la descarbonització del parc immobiliari fa que les exigències en eficiència energètica dels edificis s’hagin incrementat.

Amb l’entrada en vigor del CTE-DB-HE-2019, les noves edificacions s’han de considerar de consum gairebé nul (ECCN), per aquesta raó és important justificar correctament la reglamentació

Per a complir en aquesta matèria cal conèixer i dominar sistemes constructius, física del comportament de la calor, normativa específica, disseny i comportament de models energètics. A més, cal tenir coneixements especialitzats en eficiència energètica per a poder interpretar els resultats del model energètic i saber manejar programes d’elements finits per al càlcul de ponts tèrmics, condensacions superficials, etc

En aquest llibre, els arquitectes tècnics Javier Manuel Juárez i l’Antonio Javier Siles  parlen sobre l’evolució i principis de l’eficiència energètica, la influència d’aquesta en la normativa d’edificació, sortides i competències professionals, així com exemples i recomanacions pràctiques per l’exercici professional.

El llibre comença amb una introducció que explica la importància de l’eficiència energètica en els edificis i com pot contribuir a la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Després, s’aborda el marc legal i normatiu relacionat amb l’eficiència energètica en els edificis, tant en l’àmbit nacional com internacional.

En el segon capítol es detallen les diferents sortides professionals actuals pels perfils professionals en matèria d’eficiència energètica.

En els següents capítols, es detallen els principis fonamentals en matèria d’eficiència energètica en edificació, des de la concepció del disseny fins a l’operació i manteniment de l’edifici. S’analitzen aspectes com l’envolupant de l’edifici, les condensacions, el càlcul i comprovació de ponts tèrmics, modelització i certificació energètica i, desenvolupament i defensa de millores per a l’edificació existent.

En els últims capítols es presenten exemples pràctics i casos reals que ajuden a entendre millor els conceptes teòrics. A més, el llibre compta amb una sèrie d’eines i recursos útils per al disseny i l’avaluació de l’eficiència energètica en edificació.

Recordeu que teniu aquest i altres dels llibres i documents de la seva autoria o col·laboracions, disponibles al Centre de Documentació del Cateb. Aquest mes us hem preparat una selecció de recursos (llibres, revistes, material audiovisual) d’energia i construcció que podeu consultar o venir a buscar en préstec. Podeu consultar els exemplars disponibles de forma digital.

PUBLICITAT